Lokalpolitik

Amtet får et blakket image

Amtsrådsmedlem kræver redegørelse i sagen om de fyrede medarbejdere

BRØNDERSLEV:Amtets økonomiudvalg får mandag en redegørelse i sagen om de 29 medarbejdere, der inden første arbejdsdag er blevet fyret fra deres arbejde på den midlertidige boform på Skovbrynet i Brønderslev. - Jeg har som amtsrådsmedlem bedt amtsdirektør Per Okkels om redegørelsen, siger Birgitte Josefsen (V), der undrer sig kraftigt over sagsforløbet. - Det er fuldstændig rigtigt, at vi opretter institutioner for at servicere borgerne, og at vi skal sørge for at brugerne ikke kommer i klemme. Men vi har altså lige så stor forpligtigelse til at sørge for, at vores personale ikke kommer i klemme. Og det kommer nogle i den her sag. Amtet er også arbejdsgivere, og vi skal behandle personalet ordentligt. Økonomiudvalget har ansvar for personale, penge og planlægning - derfor har jeg bedt om en orientering, tilføjer Birgitte Josefsen. Hun understreger, at hendes kendskab til sagen udelukkende er via pressen. Og hun er irriteret over, at medlemmerrne af økonomiudvalget intet har hørt fra amtet i sagen. - Jeg vil give fællestillidsmand Jan Jensen ret i, at det ikke er et godt signal at sende til omverdenen. Hvem har lyst til at søge ind i psykiatrien med sådan en sag. Og folk står jo ikke lige frem i kø for at arbejde i psykiatrien. Birgitte Josefsen ønsker, at økonomiudvalget skal diskutere amtets image som arbejdsgiver. - Det bliver blakket med sådan et forløb. Amt og andre organisaitoner skriver gode og fine ord om personalepolitik. Men når det kommer til stykket, så gælder de ikke alligevel. - Vi har en masse mennesker, der er kommet i klemme. Det mindste man kan gøre er - som det er sket - at give medarbejderne én måneds løn. Men jeg bliver irriteret over håndteringen af sagen. Vi skal have de økonomiske ender til at nå sammen, og i fjor vedtog vi et budget, hvor Skovbrynet skulle lukke for at spare 2,5 mio. kr. Havde den her sag været håndteret anderledes, havde det været en stor del af den besparelse.

Forsiden