Lokalpolitik

Amtet får èn over nakken

Enigt byråd klar til at kæmpe imod skrivebordsafgørelse

AALBORG:Uanset partifarve er medlemmerne af byrådet rørende enige om, at amtet opfører sig tåbeligt med sine indsigelser mod byggeri på den gamle værftsgrund i Aalborg. I går vedtog byrådet at sende en lokalplan for byggeriet ud til offentlig høring på trods af, at amtet hugger hælene i jorden. Amtet har gjort indvendinger mod, at det kommende kontorbyggeri vil blive plaget af støv og støj fra den to foderstoffirmaer DLG og KFK nogle få hundrede meter mod vest. - Amtets tekniske forvaltning har givet politikerne fire forskellige løsningsmuligheder, og jeg har svært ved at forestille mig, at de vælger den mest restriktive, som indebærer veto imod byggeri. Hvis det skulle ske alligevel, mener jeg vi bør køre sagen op på allerhøjeste plan, sagde teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). Alle omkring byrådets bord nikkede til den konklusion. Det er Kommunedata, der har i sinde at bygge på det gamle værftsareal. Amtet mener, at det er et problem, at der er risiko for støvgener cirka en dag månedlig, mens det kan ske, at det vil støve på den tilhørende parkeringsplads syv-otte dage om måneden. - Støvgener på parkeringspladsen ser jeg altså ikke som noget problem. Bilerne kan jo vaskes, bemærkede Henrik Thomsen. Borgmester Henning G. Jensen (S) finder det inkonsekvent, at amtets tekniske forvaltning kunne sige god for at teknisk forvaltning og forsyningsvirksomhederne blev bygget nordenfjords ikke ret langt fra P. P. Hedegaards foderstoffirma, mens noget tilsvarende ikke kan lade sig gøre søndenfjords. - Der er tale om en ren skrivebordsafgørelse, og jeg synes bestemt ikke, at amtet har opført sig særligt heldigt i denne sag. Jeg håber, at amtets politikere vil medvirke til, at vi får udviklet et gammelt industriområde til et område med moderne it-virksomheder, så vi virkelig kan få sat gang i østbyen. Hvordan amtet reagerer på byrådets udspil, vil blive endeligt afklaret i løbet af de kommende par måneders offentlighedsfase.