EMNER

Amtet flyver efter vand i Aalestrup

Efter påske sendes helikopter i luften for at lede efter grundvands-magasiner

AALESTRUP:Viborg Amt gennemfører i april en geologisk kortlægning fra helikopter i et område mellem Skals og Aalestrup. - Vi forventer, at kortlægningen vil give oplysninger om grus-, sand- og lerlag ned til ca. 150 meters dybde. Formålet med undersøgelserne er at finde nye velbeskyttede grundvandsmagasiner, der kan forsyne borgerne i området mellem Skals og Aalestrup med godt grundvand i mange år ud i fremtiden. Målemetoden, også kaldet TEM-metoden, har vi hidtil benyttet med stor succes ved målinger udført på jorden. I et samarbejde mellem landets amter og Århus Universitet er målemetoden nu videreudviklet, så den nu også kan udføres fra en lavtflyvende helikopter, og kvaliteten af målingerne er endog mindst lige så gode som målinger udført på jorden. Der er en række fordele ved at lave målingerne fra helikopter. Kortlægningen sker meget hurtigere, og man undgår de mange praktiske forhindringer der er ved målingerne på jorden, som f.eks. elmaster og andre hegn, der kan forstyrre målingsresultaterne. Endelig måler helikoptermetoden meget tættere, end vi tidligere har gjort, og derfor får vi en forbedret kortlægning for de samme penge. Flyvningerne er planlagt til at begynde umiddelbart efter påske og forventes at vare ca. tre-fire uger. Den præcise startdato er bl. a. afhængig af vejret og kan derfor først besluttes kort før, flyvningerne indledes.