EMNER

Amtet giver biogasanlæg ny frist

Dammen Bioenergi skal dokumentere drift

HÆSTRUP:Amtets Jordbrugskommissionen giver nu kommunens omstridte biogasanlæg, Dammen Bioenergi på Dammenvej, et halvt år til at bevise, at anlægget kører korrekt. Dammen Bioenergi skal gennem et halvt år levere prøver fra et uafhængigt analyseinstitut og kun hvis prøverne levere op til betingelserne, giver jordbrugskommissionen anlægget lov til at kalde sig højteknologisk. Jordbrugskommissionen besøgte anlægget i mandags, hvor den fik en grundig gennemgang af hele anlægget, og nu har kommissionen i samarbejde med Dammen Bioenergi aftalt, hvordan anlægget skal dokumentere, at anlægget vitterligt kører, som det skal. Jordbrugskommissionen har sendt Dammen Bioenergi et brev med godkendelsesproceduren. I brevet er proceduren beskrevet i detaljer. Dammen Bioenergi skal således gennem et halvt år aflevere prøver, der beviser, a anlæggets gennemsnitsværdier for eksempelvis reduktion af fosfor i den gylle, som landmændene leverer til anlægget, virkelig overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen om husdyrhold og arealkrav I vejledningen til bekendtgørelsen står der blandt andet, at dokumentationen for højteknologisk effekt skal foreligge som "ugentlige analyser, der er udtaget af autoriseret prøveudtager og analyseret på akkrediteret laboratorium." "Prøverne er en betingelse for at få godkendelse som højteknologisk værk" skriver jordbrugskommissionen i sit brev til Dammen Bioenergi. Biogasanlæggets direktør, Hjørring Kommunes forsyningschef, Jon Lemming, hilser forståelsen mellem kommissionen og anlægget velkommen. - Vi regner med at gå i gang med målingerne 1. januar, så vi kan være klar som højteknologisk efter 1. juni, siger han. Hvis anlægget erklæres højteknologisk undgår de tilknyttede landmænd at komme i klemme. De får nemlig kun dispensation fra det såkaldte arealkrav, hvis de kan dokumentere, at de leverer gylle til et højteknologisk biogasanlæg. Arealkravet sætter krav for hvor mange svin, man må have på sin gård. Man kan kun få flere svin, hvis man enten køber mere jord eller afleverer gyllen til et højteknologisk anlæg, der fjerner størsteparten af gyllens fosfor og nitrat.