Trafikulykker

Amtet giver rødvin til erhvervschauffører

AALBORG:Det er nok ikke meningen, at de skal den drikke den med det samme, men en stribe chaufførrer på arbejde vil i næste uge blive beriget med en flaske vin fra Nordjyllands Amt. De får flasken, hvis de kører rundt med streameren "God kørsel - godt arbejde" på bilen og i øvrigt kommer forbi, hvor amtet har parkeret en af sine orange biler med blink og varerummet fyldt med rødvin. Per Studsholt fra amtets vejkontor oplyser, at hensigten selvfølgelig er at gøre opmærksom på kampagnen, som ikke færre end 1488 firmaer og i alt 13.974 chauffører er med i. Amtet ser det som en god investering at belønne mange af dem med rødvin. Udgiften er nemlig minimal sammenlignet med den uheldsbesparelse, de har været med til at skaffe efter kampagnens start. På årsbasis sker der 48 færre personskader i trafikulykker med varebiler i Nordjylland, og det svarer til en samfundsbesparelse på omkring 70 mio. kr. Alligevel er der trods alt ikke penge til at give rødvin til alle involverede chauffører, men en god del af dem vil kunne nyde en flaske engang her i juletiden - vel at mærke når de har fri. Udleveringen fra den orange vin-bil sker i dagene 16.-18. december. Chaufførerne skal blot holde ind til siden, når de ser bilen og en stor juleplakat med kampagnens slogan. I øvrigt har man på amtet et klart indtryk af, at de medvirkende firmaer er glade for kampagnen. Via spørgeskemaer har 76 procent af dem fortalt, at de mener, at kampagnen påvirker firmaets omdømme i positiv retning. Samtidig mener 73 procent, at kampagnen gør det lettere at starte en debat i firmaet om god og hensynsfuld kørsel.