Lokalpolitik

Amtet godkender planlægningszone

Det endelige vejforløb for en ny Nibevej skal analyseres nærmere

STØVRING:Amtets teknik- og miljøudvalg har godkendt, at Støvring i sin kommuneplan udlægger en zone til planlægning af en sydligere Nibevej. Dermed følger udvalget byrådets ønske om at vægte hensynet til byens udvikling nord for vejen højere end tidligere. Udvalget vendte ellers kort efter sommer tommelen ned for en sydligere linjeføring end den allerede godkendte, såkaldte C-løsning. Amtet gik direkte imod at anvende den eksisterende Porthusvej i den østlige ende og påpegede, at en sydligere linjeføring ville blive længere. Amtets godkendelse af planlægningszonen kommer efter teknikere fra amt og kommune har forhandlet om sagen. Amtet kan ikke efter reglerne ændre på sin regionplan, hvor forlægningen af Nibevejen indgår, uden at det indebærer en supplerende høring af de berørte myndigheder og borgere. Det indebærer, at planlægningen af en sydligere Nibevej skal ske med fuld offentliggørelse efter planlovens bestemmelser for at få den endelige linieføring fastlagt. Der er fortilfælde, såsom den tredje Limfjordsforbindelse og omfartsvejen syd om Brønderslev. Zonen afgrænser et interesseområde, indenfor hvilket vejens linieføring skal analyseres nærmere. Når Nørager, Skørping og Støvring kommuner bliver til Rebild bliver Nibevejen kommunal. Den godkendte planlægningszone ligger mellem den oprindelige C-løsning og den sydligere Porthusvej, fra Buderupholmvej i øst til rundkørslen ved Juelstrupvej, nær motorvejen, i vest. Byrådet har allede afsat ni millioner kroner i overslagsårene til arbejdet med den ny vej, det vil sige efter det sidste år inden den ny storkommune.