Lokalpolitik

Amtet godkender Vilsted Sø

Vil skabe et naturområde, som kvalitetsmæssigt måler sig med Vejlerne i Han Herred

VILSTED:Genskabelsen af Vilsted Sø er nu også blevet politisk godkendt, idet Nordjyllands Amtsråd har vedtaget det nødvendige regionplantillæg. Et naturområde i international klasse er dermed tæt på virkeliggørelse. Før regionplanen kunne vedtages var det lagt ud til offentlig debat to gange, hvor det var muligt at komme med indsigelser. Første gang fra 5. maj til 20 juli 2001. Og senere fra 5. maj 2002 til 28. juni 2002. Skov- og Naturstyrelsen har tidligere godkendt planen om at genskabe Vilsted Sø og har bevilget 33 millioner kroner til at føre den ud i livet. Dermed kom det økonomiske grundlag for Nordjyllands største vådområdeprojekt på plads. Det nye naturområde oprettes først og fremmest for at skåne Limfjorden for næringsstoffer. Den forventes at være fyldt med vand i 2005 og vil så opsuge næsten 200 ton kvælstof om året svarende til en tiendedel af den årlige tilførsel til Løgstør Bredning. Et farvand, som ofte plages af iltsvind i sensommeren. Naturmæssigt vil en række meget sjældne orkidéer nyde godt af projektet, og søen og dens omgivelser vil kunne skabe mulighed for, at storke igen slår sig ned i denne del af Himmerland. Anlægsomkostningerne er på knap 3 millioner kroner, mens de resterende godt 30 millioner kroner skal dække værditab på arealerne. Genskabelsen af Vilsted Sø vurderes at skabe et naturområde, som kvalitetsmæssigt vil kunne måle sig med Vejlerne i Han Herred. Opbakning fra lodsejere Vilsted Sø projektet har opbakning fra de lokale lodsejerne. Det er også nødvendigt, eftersom de 144 personer med jord i området skal afhænde den frivilligt. Ifølge landinspektør Martin Nissen Nørgård fra Nordjyllands Amt er det dog muligt at ekspropriere enkelte marker. - I næste måned begynder vi på et større puslespil med at købe og omfordele jord imellem lodsejerne. Der kan også være tale om, at vi går ind og yder økonomisk kompensation til nogle af lodsejerne, siger han. Martin Nissen Nørgaard vurderer, at eventuelle problemer med lodsejerne ikke vil kunne standse projektets gennemførelse. - Det er alene et spørgsmål om tid. Selv om der måske er noget jord, som ikke er til salg nu, skal det jo nok komme det på et tidspunkt, siger han. Idéen til at genskabe søen kom for øvrigt fra en gruppe lokale lodsejere tilbage i 1987, men først med Vandmiljøplan II blev der økonomisk grundlag for projektet. Før søen kan genskabes, skal amtet finde en privat køber til søen, da staten ikke ønsker at overtage området. Derfor er amtet i dialog med private fonde og lignende.