EMNER

Amtet har et for afslappet forhold til fredning

DISPENSATION: Børglum Kloster med tilhørende smedje og mølle er et klenodie. Lad gå, at smedjen er blevet til spisested. Det er sammenhænget, der er vigtigt. At Nordjyllands Amt har et temmelig afslappet forhold til fredningslovgivning i denne sag og ikke i andre er ret sigende om Nordjyllands Amts embedsmænd. De var ikke opmærksomme her, siger de. I andre tilfælde - golfbaner bl.a. - er de meget opmærksomme og tilsidesætter alligevel alle indsigelser. Amtet har leveret endnu et bevis på dets inkompetence og overflødelighed. Jørgen Brøndum Nielsen (JBN) fra Amtets vejkontor udtaler, at en dispensation er en formssag, når fortidsminder skal vige for : ja - for hvad? En endnu bredere vej, der i forvejen er temmelig bred, af hensyn til "die turisten". Et eller andet sted stopper legen med at lade turister komme til/fra et sted. Der skal da for pokker også være noget for dem at se og opleve, når de nu er på stedet. Den debat, der for øjeblikket kører vedrørende en 3. Limfjordsforbindelse har JBN helt ladet ude af betragtning. Og det er en alvorlig tjenesteforseelse. En embedsmand har pligt til at inddrage alle forhold i en sag, og et af argumenterne for en vestlig forbindelse omkring Aalborg er den nemmere adgang til Blokhus og Løkken. Altså en nedtoning af nødvendigheden af en hurtig vej fra motorvejafkørsel Vrejlev Kloster/Vrå til Løkken. Amtet skal derfor - som et krav fra de personer, der betaler lønnen - fastholde sine ansatte på, at disse overholder gældende fredningslove samt følger med i, hvad der rører sig i amtslig og statslig regi i trafikplanlægningen. Her er JBN helt åbenlyst ikke opdateret,