Lokalpolitik

Amtet imod de store byggeplaner

AABYBRO/NØRHALNE:Nordjyllands Amt finder Aabybro Kommunes planer om udlægning af nye boligområder i Aabybro og i Nørhalne for voldsomme, og gør derfor indsigelse mod forslaget til Aabybros Kommuneplan. - Vi er ikke enige med amtet og vil derfor tage en snak med dem om problemet, siger borgmester Ole LykkegaardAndersen (V). Amtet henviser til sin Regionplan med begrænsninger for hvor store arealer den enkelte kommune må udlægge til byggemodning i de enkelte lokalsamfund. For Aabybro bys vedkommende er grænsen 40 hektar jord, som kommunen vil overskride en lille smule og for Nørhalnes vedkommende er grænsen fem hektar, mens kommunens planer om en snarlig byggemodning omfatter syv hektar. Derfor vil amtet have Aabybro Kommune til at udlægge arealerne til boligområderne i mindre etaper, efterhånden som det bliver nødvendigt i stedet for at tage områderne under ét. -Men der er tale om et sammenhængende område i Nørhalne, som vi ikke bare kan skære i. Der skal jo for eksempel være en gennemgående vej, siger Ole LykkegaardAndersen. -Derimod kan det godt komme på tale, at vi tager et mindre område iAabybro ud af planerne til senere brug, siger han.