Hospitaler

Amtet klar til at lukke Skagen Sygehus

- Det eneste alternativ er en lægeambulance, mener overlæge

SKAGEN:- Jeg tror desværre, at amtsrådspolitikerne har givet hinanden håndslag på, at forslaget om at lukke Skagen Sygehus skal gennemføres. Så klart udtrykte sygehuslæge Poul Christensen det i sit indlæg på borgermødet om fremtiden for Skagen Sygehus. Det var også den fornemmelse de mange hundrede tilhørere sad tilbage med efter mødet. En fornemmelse af, at beslutningen om at lukke Skagen Sygehus som det ser ud i dag, er truffet og bliver konfirmeret ved 2. behandlingen af amtets budget den 8. oktober. Seriøst De tre paneldeltagere fra amtsrådet lod imidlertid en dør stå på klem. De lovede "at tage hjem og kigge seriøst på det alternative forslag fra Skagen Byråd", et forslag, der blandt andet indebærer, at op til 20 medicinske sengepladser bliver i Skagen. Ingen løfter om at bevare Skagen Sygehus i sin nuværende form. - Men intet andet end et Skagen Sygehus som vi kender det i dag batter noget, konstaterede Poul Christensen. Tre gange i løbet af aftenen opfordrede han amtet til at nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge på mulighederne for et sygehus i Skagen. Behov eller økonomi - Det må være fair overfor skagboerne, at de bliver betjent efter behov og ikke ud fra de økonomiske hensyn, som er gældende lige omkring budgetlægningen, sagde Poul Christensen. Ingen amtsrådspolitikere reagerede positivt på forslaget. - Problemet er, at vi er blevet pålagt at spare de 69 millioner kroner på budgettet for 2003. Jeg kan ikke se, at der er andre muligheder end at lukke sygehuset i Skagen. Jeg er skeptisk, men jeg vil gerne give personalets og byrådets reducerede forslag en chance, sagde Karl Bornhøft (SF), der er formand for amtets sundhedsudvalg. Medicinsk overlæge på Frederikshavn/Skagen Sygehus, Holger Sejersen, kastede grus i maskineriet. - Jeg er tilhænger af at bevare Skagen Sygehus i sin nuværende form. Jeg er modstander af det reducerede forslag om 20 senge. Det vil blive helt umuligt at få læger og sygeplejepersonale til Skagen Sygehus. Der vil så bare ske en langsom afvikling af sygehuset. Lægeambulance - Hvis amtet beslutter sig for at lukke Skagen Sygehus i sin nuværende form er det eneste alternativ en lægeambulance, for der er brug for et hyper-akut tilbud, sagde Holger Sejersen, der er hjertespecialist. Karl Bornhøft blev forvirret over Holger Sejersens klare udmelding: - Vi vil finde en løsning, der strækker sig langt ud i fremtiden. Det er klart, at vi ikke vil have en løsning, der går op i limningen om et år, sagde Karl Bornhøft. Senere på aftenen understregede han, at udredningsarbejdet i amtet foregår netop nu. - Der er ikke hverken tid eller råd til at lave konsekvensberegninger på at lukke sygehuset i Skagen. Vi holder os til erfaringer fra 1990/91 og de viser, at plusser og minusser går lige op, bemærkede Karl Bornhøft. 14 af tilhørerne fik i løbet af aftenen muligheden for at ytre sig. Alle talte for at bevare Skagen Sygehus. Den opbakning, som skagboerne måske kan være allermest glade for, kom fra amtsrådsmedlem Poul Erik Andreasen, Socialdemokratiet. Han er fra Dronninglund og vil bevare Skagen Sygehus. Han sagde blandt andet: - Det er sejt at være i mindretal i amtsrådet i øjeblikket. Efter mange år i politik ved jeg, at det drejer sig om at tælle. Man skal tælle til 16 amtsrådsmedlemmer, så er Skagen Sygehus reddet. I må ikke give op. Bliv ved med at kæmpe.