EMNER

Amtet laver cykelsti

ØSTERVRÅ:Nordjyllands Amt har taget hul på arbejdet med at anlægge cykelsti langs landevejen mellem Østervrå og Sæsing. Der vil blive anlagt cykelsti i begge sider af vejen. Arbejdet er et led i amtets planer for at skabe trygge og sikre forhold for cyklisterne på amtsvejene. Arbejdet udføres af Vejkontorets entreprenørenhed fra Klarup, og det forventes afsluttet ultimo juni 2005. Der forventes ingen væsentlige trafikale gener i anlægsperioden.