Lokalpolitik

Amtet med i opbygning af ny kommune KOORDINERING: Repræsenteret i de fleste arbejdsgrupper i planlægningsfasen i år

NØRAGER:Både lokalpolitikere, kommunaldirektører og andre kommunalt ansatte på nøgleposter i Nørager, Støvring og Skørping Kommune er i øjeblikket i fuld gang med at planlægge eksistensgrundlaget for Rebild Kommune. Men også Nordjyllands Amt får en aktiv rolle i den igangværende planlægningsfase. Det sker med placering af centrale personer fra amtet i størsteparten af de 21 planlagte arbejdsgrupper sammen med repræsentanter for alle tre kommuner. De tre kommunaldirektører i den administrative styregruppe for Rebild Kommune har netop haft et møde på rådhuset i Støvring med amtsdirektør Per Okkels og direktør for teknik- og miljøområdet, Jes Lunde. - Formålet var at planlægge, hvordan der kan gøres plads til repræsentanter fra amtet i en stor del af arbejdsgrupperne, hvor der er et sammenfald af interesser. En sådan placering allerede nu på et meget tidligt tidspunkt i planlægningsfasen føler vi nemlig i den administrative styregruppe er den mest hensigtsmæssige, påpeger Karl Peder Bevensee, kommunaldirektør i Nørager Kommune. 19 af 21 udvalg på plads Allerede på nuværende tidspunkt er de 19 af de 21 planlagte arbejdsgrupper på plads, og i 13 af dem er der reserveret pladser til repræsentanter for amtet. I arbejdsgruppen for beskæftigelse er der også gjort plads til arbejdsformidlingschef Per Venneberger fra AF. Karl Peder Bevensee påpeger, at Nordjyllands Amt efter ønske og aftale vil besætte sine pladser i de enkelte arbejdsgrupper med mellemledere med ledelseskompetence. - Tovholder for hver enkelt arbejdsgruppe bliver en forvaltningschef fra en af de tre kommuner. Det betyder, at de vil blive ansvarlige for flere af arbejdsgrupperne. Ud over det vil der også være mellemledere fra de tre kommuner og medarbejdere med daglige arbejdsfunktioner repræsenteret i arbejdsgrupperne, forklarer Karl Peder Bevensee. Rapport til styregruppe De nedsatte arbejdsgrupper skal refere og rapportere til den administrative styregruppe. Allerede 1. marts skal de enkelte tovholdere efter den udstukne tidsplan aflevere en skriftlig dispostion for arbejdsgruppens arbejde, hvorefter de for alvor skal i arbejdstøjet og senere på sommeren aflevere en endelig rapport. I den igangværende planlægningsfase forsøges det at plukke det bedste fra hver af de tre kommuner og via de tværgående arbejdsgrupper bringe erfaringerne videre i den nye Rebild Kommune. - På en måde kan man sige, at planlægningen i år danner grundlag for de beslutninger, som det nye folkevalgte sammenlægningsudvalg eller nye byråd med 25 medlemmer til november skal træffe efter 1. januar 2006 og et år frem, inden en fælles Rebild Kommune er en endelig realitet 1. januar 2007, pointerer Karl Peder Bevensee og tilføjer: - Så det bliver også dem, der blandt andet kommer til at træffe beslutninger om nødvendige jobrotationer mellem amtet og Rebild Kommune.