Amtet på charmetur

Lokalpolitik 11. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Mens der er politiske kræfter i gang for at få nedlagt amterne, fordi de skønnes overflødige i fremtidens samfund, indleder Nordjyllands Amt en oplysnings- og charmeoffensiv over for underviserne på landsdelens uddannelsesinstitutioner. Det er lige fra folkeskole til gymnasiale uddannelser, produktionsskoler og andre ungdomsuddannelser. De nordjyske elever skal kort sagt lære om deres amt. I dag er således afsat til en åbent hus-dag for underviserne. Initiativet forklares med, at underviserne efterlyser undervisningsmateriale, som kan fortælle om amtet og de opgaver, det varetager. Dagen indledes med åbning af amtsborgmester Orla Hav. Konsulent Allis Bundgaard vil derpå orientere om de amtslige opgaver og vise rundt på Amtsgården i Aalborg Øst. Lektor ved Aalborg Universitet, Johannes Andersen, deltager for at holde foredrag om unge og den kultur, de har med i baglommen. Amtsrådssalen vil for de besøgende være udstyret med stande, hvor de områder, som amtet varetager - lige fra sundhed til miljø, undervisning, kultur og psykiatri - er repræsenteret.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...