EMNER

Amtet parat til at se på klage

AALBORG:Hvis byrådet giver tilladelse til koncerter på Aalborg Stadion, risikerer arrangørerne at blive bremset af amtet i tilfælde af klager. Det er amtet, der er miljømyndighed, når det gælder støj fra Aalborg Stadion. Den nuværrende godkendelse af forholdene på og omkring stadion stammer fra 1997, men dengang var det slet ikke på tale at arrangere koncerter. - Mandskabsmæssigt er vi temmelig hårdt presset for tiden, så vi vil nok ikke af egen drift undersøge, om miljøgodkendelsen til stadion bliver overholdt i tilfælde af, at der bliver givet tilladelse til koncerter. Men hvis vi får en konkret klage, vil vi naturligvis behandle den. Det er vores pligt, siger Finn Riefler fra amtets miljøkontor. Han er dog ikke i stand til at give et fingerpeg om, hvad afgørelsen i givet fald ville blive.