Trafikulykker

Amtet ser på farligt vejkryds

Svært at finde løsning på sort plet ved Brogaardsvej og Toftegårdsvej

AABYBRO:Sidste år blev vejkrydset mellem Brogaardsvej og Toftegårdsvej ved den vestlige indkørsel til Aabybro by en trafikmæssig sort plet på Nordjyllands Amts vejkort grundet de mange færdselsuheld. Derfor vil amtet i år se på muligheden for at øge trafiksikkerheden. Og krydsets farlighed er senest blevet aktualiseret af den første dødsulykke, som skete søndag 14. september. - Vi har endnu ingen konkrete planer for, hvad vi kan gøre, men det er et kryds, vi er opmærksomme på grundet de mange uheld, og vi har aftalt at se på muligheden for at ændre krydset, siger VagnBech, der er civilingeniør og ansat på amtets vejkontor. Dødsulykken fandt sted søndag aften 14. september, da en bilist fra Brogårdsvej ville dreje ind til Aabybro by, men blev ramt af en modkørende på omfartsvejen. Det var første dødsulykke i krydset. Ialt ni ulykker i krydset Men udover den ulykke har amtet registreret ialt otte ulykker i samme område fra 1998 og frem til i dag. Der skete personskade i seks af dem, og ialt 11 personer blev kvæstet. -Alene sidste år skete der fire uheld i krydset, og derfor blev det udpeget til sort plet på vores trafikkort. Vi havde i sidste uge et møde med Aalborg Politi om alle sorte pletter, siger han. - Vi har aftalt, at vi skal se på en mulig løsning for krydset ved Aabybro, siger Vagn Bech. Det er dog umiddelbart ikke nemt at løse problemerne med blandt andet dårlige oversigtsforhold og mange til- og fra-kørsler. Cykeltunnel i vejen Det besværliggøres af, at der er en cykeltunnel under vejen. Umiddelbart efter krydset er der endnu et kryds mellem Toftegårdsvej og Aabybro by. Desuden er der fletningen mellem Aabybro og Brogaardsvej for trafik mod vest. Endelig er der kort efter en indkørsel til mejeriet og frakørsel til Gl. Landevej. - Hvis vi finder en god løsning, er der en chance for at få den gennemført næste år, siger Vagn Bech. - Indenfor de næste par måneder skal vi på vejkontoret planlægge næste års aktivitetsliste, og den skal senere på året til politisk behandling, siger han.