EMNER

Amtet siger ja til skicenter i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø sagde på et møde i dag forholdsvis klart ja til det planlagte helårs-skicenter i Frederikshavn - men det var som antydet ikke et enigt udvalg, der traf beslutningen.Afgørelsen blev truffet med stemmerne 7 for og to imod. Formand for udvalget, Niels Kr. Kirketerp (V), siger, at man stadig mener, at centeret er et voldsomt indgreb i naturen, at det ligger forkert samt at det støjer for meget. Men flertallet valgte at godkende planerne for skicentret på trods, idet man lagde stor vægt på, at det var et enigt byråd i Frederikshavn, der indstillede projektet til at blive godkendt. Desuden har flertallet i amtets udvalg også lagt vægt på, at skicenteret kan give udvikling til Frederikshavn, der er hårdt ramt af arbejdsløshed, efter byens to værfter er lukket. Inden beslutningen er endelig skal den dog igennem yderligere én hurdle, nemlig amtsrådsmødet på onsdag.