Lokalpolitik

Amtet siger ja til skicenter

Glæde på Odense Banegård, da borgmester Erik Sørensen fik nyheden overbragt

FREDERIKSHAVN:Selv om der var en del banegårdsstøj i baggrunden, var glæden ikke til at tage fejl af, da NORDJYSKE Stiftstidende kunne overbringe borgmester Eirk Sørensen (S) nyheden om, at den første og givetvis mest afgørende forhindring mod det planlagte skicenter er overvundet. Amtets udvalg for miljø og teknik sagde nemlig Òja" til planerne for centret på et møde i går - og på det tidspunkt befandt Erik Sørensen sig altså på Odense Banegård. - Har de det? jamen det var da dejligt, lød Erik Sørensens umiddelbare reaktion. - Det er et afgørende skridt. Nu er plangrundlaget i orden for at etablere et skicenter, så er det op til de private investorer at komme med pengene. Så det er rigtig godt, fortsætter Erik Sørensen. Helt sælge skindet, før bjørnen er skudt, vil Erik Sørensen dog ikke. Amtsrådet skal også godkende planerne, og selv om fagudvalget har sagt ja, kan det stadig tænkes, at planen falder i amtsrådet. Videre sandsynligt er det dog ikke - men alligevel. - Det er sket før, at amtsrådet ændrer en udvalgsbeslutning. Men normalt lytter man da til fagudvalgenes indstilling, konstaterer Niels Kr. Kirketerp (V), formand for amtets udvalg for teknik og miljø, konstaterer i samme anledning. At udvalget overhovedet sagde ja kommer givet som en overraskelse for mange, idet flere udvalgsmedlemmern - blandt andre Niels Kr. Kirketerp - inden sagen blev sendt fra Frederikshavn Byråd til amtsrådet, var ude med en ret kraftig kritik af projektet. Kritikken gik på, at centret var placeret forkert, at man ikke var overbevist om, at det ikke ville støje for meget samt at centret som sådan bliver et ret kraftigt indgreb i naturen. Indvendinger som Niels Kr. Kirketerp stadig fastholder. - Der er nogle voldsomme påvirkninger visuelt, vi (kritikerne, red.) mener også, at der er nogle problemer med støjen, med miljøet og i øvrigt mener vi, at centret ligger forkert, siger han. Men i sidste ende vejede det tungere for flertallet i udvalget (stemmerne faldt med syv for og to imod), at det var et enigt byråd i Frederikshavn, der sendte forslaget til amtet, samt at Frederikshavn har mistet en masse arbejdspladser de senere år - og skicentret har, i hvert fald som beskrevet af investorerne, et pænt potentiale for at skabe netop arbejdspladser. Desuden har amtspolitikerne været til to borgermøder, hvor stemningen har været overvældende positiv, pointerer Niels Kr. Kirketerp. - Men det er også rigtigt, at der efterfølgende er kommet nogle meget tunge indsigelser, specielt fra beboerne i Båder Bæk kvarteret, der mener, at de har købt noget, der kommer til at se anderledes ud, end det de betalte for i sin tid. - Men vi er også bekendte med, at beboerne har rettet henvendelse til en advokat for at finde ud af, om kommunen har handlet i overensstemmelse med det, man kunne forvente. At alting ikke er fryd og gammen i forbindelse med skicentret er Erik Sørensen da også helt på det rene med. - Vi må forsøge at minimere de gener, der måtte være af både visuel og lydmæssig art. Det har vi også sagt, at vi vil, siger Erik Sørensen.