Amtet siger nej til mere tvang i psykiatrien

Sindslidende skal kunne tvinges til at tage deres medicin, mener sundhedsministeren. Folketingspolitikerne er i tvivl

NORDJYLLAND:Politiet skal have ret til at tvinge sig adgang til sindslidendes hjem, for derefter at føre dem til et psykiatrisk sygehus eller distriktspsykiatrien for at tvinge patienten til at tage sin medicin. Det lægger indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) op til i en revision af psykiatriloven. Lovforslaget har været til høring hos forskellige parter, og netop "ambulant tvang", som det kaldes, har været det store debatemne også i Nordjyllands Amt. Alle er enige om, at en lille gruppe af sindslidende lever en kummerlig tilværelse, fordi de ikke får den medicin, de skal have. Men uenigheden er stor, når det gælder opfattelsen af, hvad der hjælper psykotiske mennesker, der lider af vrangforestillinger. Nordjyllands Amts social- og psykiatriudvalg har i et høringssvar sagt nej til ambulant tvang. - Der er tilsyneladende ingen bevis for, at det hjælper med ambulant tvang, siger formand for social- og psykiatriudvalget, Bent Pedersen (S). - Der er alternativer blandt andet intensiveret behandlingen under indlæggelse. Man skal også undgå for tidlig udskrivning, og det er afgørende, at den ambulante behandling forbedres, siger Bent Pedersen. Partierne på Christiansborg er uafklarede i spørgsmålet. Kun enhedslisten kan melde klart ud: Vi er imod, siger partiets ordfører Majbritt Berlau. Kritikerne kalder forslaget for en krænkelse af individets personlige rettigheder. - At politet bryder ind i den skizofrenes eget hjem er ikke med til at skabe tillid til systemet, siger Majbritt Berlau. Også SF og S er skeptiske. De kræver flere krav til personer omfattet af ambulant tvang, før partierne vil lægge deres stemmer til forslaget. - Folk bliver ikke mindre kriminelle, hvis de skal flygte fra eget hjem, siger socialdemokraternes Karen Klint. Fortalerne taler om fællesskabets tryghed overfor individer, der kan gøre skade på andre. - Vi ser med sympati på forslaget, siger de Radikales ordfører Elsebeth Gerner Nielsen. Hverken V, K eller DF diskuteret spørgsmålet på deres gruppemøder. - Forslaget balancerer på den skarpe knivsæg med at træde ind over den personlige frihed, siger venstres Birgitte Josefsen. - Jeg savner tungtvejende argumenter for. Men vi kan heller ikke have at nogle slår andre mennesker ned og skyder dem. Kan man gøre noget for at undgå det, spørger Dansk Folkepartis Birthe Skaarup.