Lokalpolitik

Amtet skal høvle anlægsbudgettet til

En glad giver med en meget stor pose penge

AALBORG:Der skal høvles mindst 100 mio. kr. af Nordjyllands Amts anlægsbudget for perioden 2004-2006 for at få de økonomiske ender til at nå sammen på en forsvarlig måde. Det er den barske opgave, som de fire stående udvalg hver især skal bidrage konstruktivt til i den kommende tid. De pågældende forvaltninger på Amtsgården - foruden naturligvis amtspolitikerne selv - har således travlt med at se på tallene og eventuelle besparelsesmuligheder, og som situationen ser ud i dag, så opereres der med mulighed for at reducere anlægsrammen for sundhedsudvalgets vedkommende med ikke mindre end 88 mio. kr. over den tre-årige periode. På undervisnings- og kulturudvalgets område er beløbet 22 mio. kr., teknik- og miljøudvalget ni mio. kr. og endelig socialudvalget seks mio. kr. Fordelingen over det enkelte år er opgjort til ialt 28,2 mio. kr. i 2004, 70,3 mio. i 2005 og 26,5 mio. kr. i 2006. Flere bolde er i spil på neddroslingsområdet, og på f.eks. sundhedsudvalgets område kan nævnes en reduktion af byggeriet af en medicinsk sengebygning i Hjørring, ligesom en senere opstart af byggeriet kan være en mulighed. Teknisk udvalg peger på en reduktion af cykelstikontoen og diverse reduktioner på mindre anlæg. En udskydelse af VUC-Himmerland vil give undervisnings- og kulturudvalget "luft" for hele 22 mio. kr., ligesom socialudvalget ser en mulighed i at udskyde etableringen af et døgnhus. Amtsborgmester Orla Hav (S), Nordjyllands Amt, oplyser, at den samlede anlægsramme efter barberingsfasen kommer ned på ca. 300 mio. kr. hvert år i perioden 2004-2006. Han siger, at der stadig er en række usikkerhedsmomenter i forbindelse med budgetteringen, der kan få indflydelse på tallene, og han peger bl.a. på, at man jo på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan den økonomiske aftale med regeringen bliver foruden spørgsmålet med lånerammerne. Udvalgene skal have deres forslag til en reduktion af anlægsrammerne med i konkretiseret form, når amtet midt i juni holder en fælles prioriteringskonference. Ifølge Orla Hav er det dog i sidste ende op til amtsrådet at træffe endelig afgørelse om, hvilke projekter der eventuelt helt skal udgå eller bare udskydes. - Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at nogen skulle forære amtet en stor pose penge, så derfor er vi desværre nødt til at gennemføre denne øvelse, tilføjer amtsborgmesteren.