Lokalpolitik

Amtet søger dialog med ny kommuner

Flere borgmester har reageret kraftigt mod amtets planer

NORDJYLLAND:I foråret vil amtet søge en dialog med de ny nordjyske kommuner, der bliver opstår i forbindelse med kommunalreformen. Med de ny kommuner vil amtet drøfte planlægningen for de kommende år. Allerede da oplægget til ny regionplan var i sin vorden, kom der kraftige reaktioner fra en del borgmestre, der især frygtede, at amtet lagde op til en centralisering. Den socialdemokratiske næstformand i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen erkender, at der kan være en modsætning mellem amtets og de ny kommuners planlægning. - Vi skal finde en balance i forhold til kommunerne, og når vi kommer i dialog med de ny kommuner, så må vi lytte til, hvad de har at sige, siger Henrik Ringbæk Madsen. Han nævner, at et af de emner, der kan give diskussion er Aalborgs rolle bl.a. i forhold til bl.a. egnshovedsbyerne, Frederikshavn, Hjørring, Hobro og Aars. - I vores byudvikling er det væsentligt, at Aalborg kan hamle op med Aarhus og byerne i Trekantsområdet. Men for detailhandel og dagligvarehandel kan det have en hæmmende effekt, hvis vi undlader at lave nogle begrænsninger i udviklingen omkring Aalborg, mener Henrik Ringbæk Madsen. Venstre-formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp deler ikke sin partifælle Finn Jakobsens bekymring for, at amtets og de ny kommunernes planlægning kommer til at stride mod hinanden: - Det afgørende er, at der i amtets regionplan i mange tilfælde står "bør". Der er altså ikke et krav om, at kommunerne skal planlægge på en bestemt måde. Hvis nogle af de ny kommuner på nogle områder ønsker at gøre nogle ting anderledes, end der er lagt op til i regionplanen, så tror jeg ikke , at der er nogen, der vil blande sig, siger Niels Kristian Kirketerp.