EMNER

Amtet truer med RKI

126 nordjyder afleverede ikke bøger og hjælpeudstyr i 2003

NORDJYLLAND: 68 kursister på VUC lod sidste år være med at aflevere bøger, de havde lånt. Og 58 patienter beholdt hjælpemidler, de havde fået med hjem fra Aalborg Sygehus. Amtet har prøvet at få sine ejendele retur, men uden held. Nu opgiver amtet, og de tilsammen ca. 200.000 kr., som tingene er værd, ender regnskabsteknisk som "afskrivning af uerholdelige fordringer". Samtidig får borgere, der ikke har orden i tingene over for amtet, kortere snor. For i fremtiden vil amtet indberette skyldnere til RKI Kredit Information (tidligere kaldet Ribers). I nogle tilfælde har det ikke-afleverede så ringe en værdi, at firmaet ikke vil registrere synderne. Gælden skal være på mindst 7500 kr. Men beslutningen er udtryk for en skærpet holdning fra amtets side. - Det er træls, at folk blæser på, at vi stiller bøger eller krykstokke til rådighed for dem, siger amtsborgmester Orla Hav (S).