Lokalpolitik

Amtet tvunget til at skære 34 mio.

Hård kritik af regeringens ubønhørlige sparekrav

Nordjyllands Amt må skære 34 mio. i sine budgetter.
FOTO: LARS PAULI

Nordjyllands Amt må skære 34 mio. i sine budgetter. FOTO: LARS PAULI

NORDJYLLAND:Regeringen og det faste støtteparti Dansk Folkeparti måtte lægge ryg til mange verbale tæsk, da et enigt amtsråd i går næsten levede op til kravet om at spare 40 millioner kroner på årets budget. Amtspolitikerne besluttede at spare 34 millioner kroner. Beslutningen skyldes, at regeringen hårdnakket vil håndhæve aftalen med amtsrådsforeningen om amternes budgetter for 2006. Ellers vil regeringen skære drastisk i bloktilskuddene fra staten. Alene Nordjyllands Amt ville risikere at miste 80 millioner kroner i tilskud. - I mine øjne er der tale om en form for forligsbrud og snæversyn fra regeringens side. De har overhovedet ingen for arbejdet i amterne. Det, der sker nu, er at regeringen barberer ind med det tredje blad, som det hedder i en reklame. Der er ingen tvivl om, at dette kommer til at ramme de allersvageste i vores samfund, siger Kurt Borregaard (UP). Indtil for et år siden var han medlem af Dansk Folkeparti. Ulla Astmann Nielsen (S): Jeg vil gerne understrege, at der her i amtet på ingen måde har været lagt op til en forbrugsfest i år. Når vi ikke har kunnet holde os inden for de afstukne økonomiske rammer skyldes de udelukkende behandlingsgarantierne og andre udgifter, som vi ikke selv er herre over. Jeg kunne godt fristes til at spørge regeringen, hvor den mener at vi skulle spare. Karl Bornhøft (SF) betegner amtsrådets beslutning som ren nødværge. Ellers ville der være overhængende fare for, at det ville ramme den nye region som en boomerang. - Men det viser blot, hvor lidt forståelse regeringen har for virkelighedens verden. Regeringen opdrager med trusler om kollektiv afstraffelse, og det er efterhånden yderst begrænset, hvor meget der er tilbage af det kommunale selvstyre, siger han. Selv de borgerlige politikere i amtsrådet ømmer sig over regeringen i denne sag. Men samtidig tager de regeringen i forsvar. - Jeg medgiver, at det er ubehageligt at sulle skære i netop vedtage budgetter. Men det er vel også et spørgsmål at være rimelig ansvarlig overfor en aftale, som amtsrådsforeningen har indgået med regeringen. Og det er nok en nødvendig øvelse for at det ikke går som ved den seneste kommunalreform i 1970, hvor det endte som et rent ta'selvbord, siger Niels Kr. Kirketerp (V). Knud Kristensen (K): Jeg kan godt være enig i, at det er urimeligt. Men problemet er vel reelt, at amtsrådsforeningen ikke har været dygtig nok til at forhandle for amterne. Det synspunkt er amtsborgmester Orla Hav (S) lodret uenig i. - Sådan som jeg husker forhandlingerne, var meldingen fra regeringen at amtsrådsforeningen kunne tage det eller lade være. En stor del af besparelserne finansieres ved at reducere overførslerne af uforbrugte midler fra 2005 til 2006. Egentlig skulle der være overført 87 millioner kroner, men nu bliver det kun til 38 millioner. Det betyder, at amtslige institutioner, som har lagt penge til side til blandt andet istandsættelse af bygninger, i stedet får en lang næse. Gunhild Bach Nielsen (R) finder, at der er tale om regelbrud fra amtets side. Hun stemte imod. - Jeg vil ikke medvirke til, at amtet får et eftermæle som utroværdig aftalepartner, siger hun. Amtsborgmester Orla Hav erkender, at det næppe vil vække begejstring i de amtslige institutioner. Men han afviser blankt, at der er tale om et aftalebrud.