Lokalpolitik

Amtet udskyder starten på 2+1-vej

Rundkørslen ved Hulsig er dog med på anlægsprogrammet for 2005

SKAGEN:En udvidelsen af landevejen mellem Aalbæk og Skagen sættes tidligst i gang i 2006. Det kan konstateres efter, at amtets udvalg for teknik og miljø har haft investeringerne for vejanlæg på dagsordenen. Sagen blev ikke færdigbehandlet på det seneste udvalgsmøde. Det sker først 2. november, men de store linjer omkring 2+1-vejen er trukket op, og efter dem udskydes igangsættelsen af selv vejudvidelsen og anlæggelse af cykelsti langs landevejen. Et projekt, som både hænger sammen med vejudvidelsen, men som også er et selvstændigt projekt, er dog stadig med i anlægsprogrammet for 2005. Det er etablering af en tosporet rundkørsel på landevejen i krydset ved Hulsigvej - Kandestedvej. Der var afsat 12,45 millioner kroner til udvidelsen af landevejen på budgettet for 2005, men da der i amtsrådet er indgået en budgetaftale, som forpligtiger teknik og miljøudvalget til at spare ni millioner kroner og samtidig skaffe yderligere fire millioner kroner ved at sælge ud af amtets plantager, kom vejprojektet i Skagen Kommune i søgelyset. Budgetaftalen rummer samtidig en beslutning om, at vejprojektet, som både skal øge trafiksikkerheden og øge fremkommeligheden, skal sættes i gang senest i 2006. Rundkørslen ved Hulsig koster omkring tre millioner kroner, og på udvalgsmødet 2. november skal udvalget se på, om der også kan findes flere penge, så der på en eller anden måde kan komme gang i vejprojektet. Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø, Niels Kirketerp (V), siger, at man i udvalget, samtidig med at den store anlægsbevilling er udskudt, er opmærksom på, at vejudvidelsen skal gennemføres og på, at det nuværende udvalg skal sørge for at der gøres nogle tiltag, som forpligtiger den fremtidige vejbestyrelsen til at få vejen lavet. - Vi kigger nu i udvalget på, om der, ud over rundkørslen ved Hulsig og et par adgangsreguleringer ved udmundinger i Hulsig, er andre strækninger, hvor vi kan gøre noget nu. Rundkørslen ved Hulsig betragter vi som en god investering set i forhold til trafiksikkerheden. Det er et projekt, som giver en god forrentning ved, at det øger trafiksikkerheden. - Vi er også opmærksomme på, at den store VVM-undersøgelse, der er lavet for vejprojektet, viser, at der må gøres noget for at trafiksikre vejen og for at forbedre fremkommeligheden, siger Niels Kirketerp. Det samlede 2+1-vejprojekt er anslået til at koste godt 49 millioner kroner, og Nordjyllands Amt har lagt op til, at udgiften fordeles over tre - fire år. Der var, som nævnt, afsat 12,45 milllioner kroner i 2005, og i det fremskrevne budget var der regnet med en udgift på 12,7 millioner kroner i både 2006 og 2007. Desuden er anslået, at der skal bruges 10,9 millioner kroner senere. Der er ikke sat årstal på, hvornår disse penge skal bruges. Med beslutningen om at udskyde starten på selve vejudvidelsen til 2006, er hele projektet formentlig udskudt et år i forhold til den oprindelige plan. Men det er, med beslutningen om at erstatte amterne med regioner med begrænset ansvarsområde, ikke noget, som amtet kommer til at bestemme. 2006 er det sidste år, Nordjyllands Amt har ansvaret for vejene.