EMNER

Amtet vandt klagesag om entreprise

NORDJYLLAND:Nordjyllands Amt har ved Landsretten fået medhold i en klagesag om el-entreprisen på byggeriet af den medicinske sengebygning i Hjørring. Det er det nordjyske firma Mariendal El-Teknik A/S, der har klaget over licitationen. Firmaet fik i første omgang medhold ved Klagenævnet for udbud. Det ankede amtet til Landsretten, og her fik amtet medhold. Det betyder, at amtet har fået ret i sit syn på licitationen, og samtidig ikke skal betale den erstatning på 3.987.000 kr., som Mariendal havde krævet. Historien bag sagen daterer sig tilbage til marts 2004, hvor der blev holdt licitation over opførelse af en ny sengebygning på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Mariendal El-Teknik A/S afgav tilbud på el-entreprisen, men det var efter amtets vurdering ikke i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Derfor så amtet bort fra tilbuddet og indgik kontrakt med det firma, der havde det næstlaveste bud. Det fik Mariendal til at indgive klage til Klagenævnet for udbud, som i april 2005 gav Mariendal medhold. Men amtet var ikke enig i Klagenævnets afgørelse. Derfor blev spørgsmålet efter reglerne indbragt for Landsretten. Nu har Vestre Landsret så tilkendegivet, at den er enig med amtet. Klagenævnets afgørelse var forkert.