EMNER

Amtet: - Vi svigtede ikke

Personale anbefalede, at 17-årig blev, siger amtsdirektør

NORDJYLLAND:I Nordjyllands Amt afviser man pure at have ladt en 17-årig pige i stikken, efter at hun i november i fjor anklagede lederen af et himmerlandsk opholdssted for at have krænket hende seksuelt. Direktør Lars Mathiesen, Nordjyllands Amts socialforvaltning, kan slet ikke genkende det billede, der er blevet tegnet i retten under retssagen mod den 48-årige nu forhenværende leder, der i går blev fundet skyldig. Under retssagen forklarede en pædagog fra opholdsstedet - som omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende - at amtets sagsbehandler nægtede at flytte pigen til et andet opholdssted, da sagen var kommet frem. Pigen var på opholdsstedet i flere måneder - angiveligt til stor undren for det tilbageværende personale - før hun efter flere flugtforsøg blev flyttet til et andet opholdssted. - Jeg tænkte, hvor forfærdeligt det måtte være for hende at skulle blive, forklarede pædagogen i retten under vidneansvar. Men, siger Lars Mathiesen til NORDJYSKE Stiftstidende, 18. november, få dage efter at sagen var dukket frem, modtog amtet et brev fra personalet, hvori de ansatte vurderede, at det stadig var rigtigt at lade pigen blive boende. Samme vurdering havde man ifølge Lars Mathiesen i Hjørring kommune, som havde anbragt pigen på opholdsstedet. - Det var på grundlag af disse to anbefalinger, vores sagsbehandler vurderede, at det var fornuftigt at lade pigen blive på opholdsstedet. Han vurderede også, at en flytning ville kunne opfattes som en straf, fordi pigen ifølge vore oplysninger selv ønskede at blive, siger direktøren. Urimelig kritik Han pointerer, at det er kommunen, der har ansvaret med de enkelte børn og unge, der anbringes på opholdssteder. Amtets tilsynsforpligtelse omfatter selve opholdsstedet. - Som reglerne er i dag, kan amtet alene intet gøre i forhold til den enkelte beboer på et opholdssted. Også derfor er det urimeligt at klandre amtet for, at pigen blev på opholdsstedet. Lars Mathiesen talte i går med amtets sagsbehandler på området, og han er ifølge direktøren "forundret" over pædagogens beskrivelse i retten. NORDJYSKE Stiftstidende har uden held forsøgt at indhente en kommentar fra opholdsstedets personale til amtsdirektørens udtalelser. Lars Mathiesen siger, at amtet i nogle tilfælde finder kommunernes indsats i forhold til de enkelte unge utilstrækkelig. Det gælder dog ikke i den konkrete sag. Men i den anden verserende nordjyske sag - hvor en 65-årig mand er sigtet for et årelangt seksuelt misbrug af flere unge på et opholdssted - opfordrede amtet, da sagen kom frem, de pågældende kommuner til at anbringe børnene på et andet opholdssted. Det afviste kommunerne imidlertid gennem flere uger.