Amtet vil anke sagen om Emma

Der er et hul i lovgivningen, mener amtet

NORDJYLLAND: Den principielle sag om Emma Boesvangs ret til at blive i sin specialbørnehave, selv om hun var i den skolepligtige alder, fortsætter. Det sociale Nævn har i sagen afgjort, at amtet ikke må melde handicappede børn ud af børnehave alene på grund af alder. Men amtet vil anke sagen. - Vi mener, at der er et hul i lovgivningen, siger formand for amtets social- og psykiatriudvalg, Bent Pedersen(S). Forklaringen er, at det er kommunerne, der har retten til at udskyde skolestarten, og det er amterne, der har pligten til at opretholde specialbørnehavepladser. - Skal folkeskoleloven så stå over serviceloven. Det er i følge serviceloven sådan, at kommuner og amter skal være enige, men sker jo ikke, hvis vi skal holde børnehavepladser åbne, siger Bent Pedersen. Vedrørende anken tilføjer han, at den er af principiel karakter. - Der er ingen børn, der kommer i klemme, for vi har ingen sager om skoleudsættelse, og hvis der kommer nogle, så kommer de jo først til skolestart i 2004, siger Bent Pedersen. Anken får dog ikke opsættende virkning, så amtet skal altså følge Det sociale Nævns afgørelse indtil andet er bestemt. Der har kun været to sager om skoleudsættelse i amtet: - Men der kan jo komme flere, hvis det bliver kendt, siger han. Bent Pedersen forklarer, at han personligt i sin tid gik ind for, at Emma Boesvang skulle tilbage til sin specialbørnehave, fordi amtet havde begået fejl i informationen til forældrene. - Det beklagede vi også dybt, og med fejlen i baghovedet gik jeg ind for, at vi gjorde en undtagelse, siger han. Det sociale Nævns afgørelse betyder, at amtet er forpligtet til at stille en plads i specialbørnehave til rådighed for handicappede børn, der får skolestarten udskudt. - Der kan selvfølgelig være en undtagelse, hvor man finder en bedre løsning, men det er undtagelsen. I 95 procent af tilfældene vil det være sådan, at amtet ikke på baggrund af et barns alder må melde et barn ud, hvis en kommune har givet dispensation fra skolestart, forklarer chefkonsulent i Det sociale Nævn, Frede Fisker.