Lokalpolitik

Amtet vil gerne have flere sommerhuse

Politikere savner forklaring på afslag til fem kommuner

NORDJYLLAND:Et flertal af politikere i det nordjyske amtsråd ser gerne, at det bliver bygget flere nye sommerhuse i landsdelen end de 760, som Miljøministeriet har givet tilladelse til. I oplægget fra Nordjyllands Amt blev der opereret med 780 nye sommerhusgrunde. Altså nogenlunde det samme antal, som Miljømisteriet er havnet på. Men amtet mente, at de 780 sommerhusgrunde skulle fordeles på 10 kommuner i Nordjylland. Kun halvdelen af disse kommuner er tilgodeset i Miljøministeriets forslag. - Miljøministeriet har end ikke givet nogen begrundelse for, hvorfor de fem kommuner, som vi havde anbefalet, er blevet forbigået. Det var da det mindste, ministeriet kunne gøre, siger Niels Kr. Kirketerp (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Nordjyllands Amt. De fem kommuner, Miljøministeriet har tilgodeset, er Fjerritslev, Pandrup, Løkken-Vrå, Frederikshavn og Hadsund. Amtet havde anbefalet, at der også blev udstykket nye sommerhusgrunde i Læsø, Hals, Hjørring, Skagen og Sejlflod kommuner. - Vores anbefaling blev givet på baggrund af en grundig vurdering, og så skuffer det os naturligvis, at det bare bliver fejet af bordet uden nogen begrundelse, siger Niels Kr. Kirketerp. Teknik- og miljøudvalget har derfor besluttet at fastholde det oprindelige forslag til Miljøministeriet. - Det er fint nok, at ministeriet har givet mulighed for 760 nye sommerhusgrunde i fem nordjyske kommuner. Men vi mener altså også, at der er basis for sommerhusbyggeri i yderligere fem kommuner. Ellers bør vi da i hvert fald have en begrundelse for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, siger Niels Kr. Kirketerp. Oprindeligt søgte ialt 15 nordjyske kommuner om lov til at udstykke tilsammen 2866 nye sommerhusgrunde. Brovst var den kommune, der søgte om flest, men i det tilfælde er Miljøministeriet og amtet enige om, at det ikke er en god ide.