Lokalpolitik

Amtet vil have staten til at betale

Udgift til at sikre Skagen søges delt med en fjerdel til kommunen og tre fjerdele til staten

SKAGEN/HJØRRING:Teknisk direktør i amtet, Jes Lunde og hans kolleger i Hjørring og Skagen kommuner, Andreas Duus og Mogens Hust, får nu på embedsplan til opgave at få Kystdirektoratet til at gå ind og overtage det amtslige tilskud på 700.000 kroner om året til kystsikring i Lønstrup og ved Skagen. Det blev besluttet, da borgmester Bent Brown (S), Hjørring og borgmester Hans Rex (V), Skagen forleden var til møde med amtsborgmester Orla Hav (S), efter at amtet har besluttet at fjerne sit tilskud til kystsikringen. De tre skal foranledige et møde med Kystinspektoratets ledelse for at få få dem til at overtage amtets del af udgiften, som i Lønstrup andrager 300.000 kroner og ved Skagen 400.000 kroner årligt. Lykkes det, bliver Kystinspektoratets udgifter til kystsikring af Lønstrup 900.000 kroner årligt og ved Skagen 1,2 millioner kroner årligt. Hidtil har fordelingen af udgiften til kystsikringen de to steder været fordelt med en fjerdel til kommunen, en fjerdel til amtet og halvdelen til Kystinspektoratet. Spørgsmålet er derfor nu, om Kystinspektoratoratet vil hoste op med en ekstra pose penge og dermed betale to tredjedele af kystsikringen. I Lønstrup drejer kystsikringen sig om sandfodring, der skal beskytte helårsbeboelsen i Lønstrup by. Sandfodringen med 18.000 til 19.000 kubikmeter har fundet sted siden 1984. En samlet årlig udgift på 1,2 millioner kroner. - Jeg håber på, at Kystinspektoratet vil overtage amtets tilskud til kystsikringen, siger borgmester Bent Brown. Flere andre områder har også ønsket tilskud til kystsikring, men det har hele tiden stået klart, at der kun ydes tilskud til sikring af helårsbeboelse. Og Kystinspektoratet har tidligere givet udtryk for, at helårsbeboelse skal sikres, derfor har jeg håb om en ekstra pose penge fra staten, siger Bent Brown. Hjørring Kommune har ikke mulighed for at sætte tilskuddet til kystsikringen op. - Lykkes det ikke at få Kystinspektoratet til at hoste op med flere penge, var bemærkningen fra amtsborgmester Orla Hav: Så må vi se at hutle os igennem 2004. Det tager jeg som en åbning fra amtets side, fortæller Bent brown.