Amtet vil have styr på broer

Nordjyllands Amt vil have styr på, hvad der bliver lavet af gangbroer ved Lindenborg Å. På en strækning på en snes kilometer har amtet registreret mere end et halvt hundrede broer, og antallet af broer, der ikke er godkendt, er steget de seneste år.

EMNER 15. februar 2005 23:27

- Nogle broer er gamle og næsten rådne, og vi vil nu have styr på, hvad der findes af broer. Derefter vil vi have lavet nogle retningslinjer for, hvilke broer, som vi vil tillade. Problemet er ved Lindenborg Å, og i første omgang skal rentingslinjerne gælde for den, siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V). For nogen tid siden gav repræsentanter for lodsejere og lystfiskere udtryk for, at der bør ryddes op, så gangbroer bliver udført med en vis standard. Amtets forvaltning vurderer, at stigningen i antallet broer bl.a. hænger sammen med, at vedligeholdelsen af åbredderne er ændret, så der i mindre omfang end tidligere skæres grøde. Den ændring har besværliggjort færdsel langs åen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...