Fiskeripolitik

Amtet vil sikre kystfiskeres fremtid

NORDJYLLAND:Nu går Nordjyllands Amt ind i dansk fiskeripolitik til fordel for de små kystfiskere. Amtsborgmester Orla Hav (S) opfordrer fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) til at hurtigt at sikre, at der overhovedet kan bestå et kystfiskeri. "Når kystfiskeriet er akut truet, skyldes det ene og alene, at det ikke har en tilstrækkelig del af den samlede torske- og tungekvote. Alle dele af konsumflåden mangler imidlertid fisk. Derfor må der prioriteres, hvis ikke alle fortsat skal lide økonomisk nød. Ud fra et ønske om at benytte de sparsomme ressourcer på den mest bæredygtige måde - miljømæssigt og i forhold til lokalsamfundet - er der fornuftigt at satse på kystfiskeriet og indskrænke det store trawlfiskeri tilsvarende", skriver Orla Hav i henvendelsen til fødevareministeren. Han mener, at kystfiskeret er mere skånsomt end det store trawlfiskeri. " Generelt bruger trawlere flere liter olie pr. kg fanget fisk end garn- og snurrevodskuttere. Endvidere er kystfiskeriet skånsomt overfor havbunden og fiskebestandene. Fisken er frisk, af høj kvalitet og opnår høje priser", hedder det. Orla Hav peger på, at kystfiskeriet i er en vigtig forudsætning for, at de små kystsamfund som Lild, Thorup, Klitmøller, Lønstrup og Stenbjerg, overlever i den kommende region Nordjylland. Folketinget vedtog sidste år, at der skulle reserveres særlige fiskekvoter til kystfiskeriet, men der er fortsat ikke fastlagt nogen ordning. Minister mod udsmid Et udvalg nedsat af ministeren, skal inden 1. juli komme med forslag til løsning af krisen i dansk fiskeri. Inden da ønsker fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) ikke at kommentere indholdet i det nordjyske udspil. - Men alle gode input er velkommen, siger han, og påpeger, at det er en del af regeingsgrundlaget, at sikre fiskernes økonomi. Han har selv stillet som et centralt krav til udvalget om, at de skal finde en løsning, der begrænser det store ressourcespild i fiskeriet, udsmid (discard). Kompromisløst Fra Nordjyllands Amt foreslås det, at en løsning uden for mange kompromiser, nemlig at, kystfiskerordningen baseres på mindree både, at mindst 90 pct. af fiskeriet skal foregå på ture under 24 timers varighed, og at kvoterne fordeles på kystbådene efter mandskabets størrelse, så det traditionelle partsfiskeri kan bevares, at kvoterne ikke må kunne sælges fra fartøjerne, men have en størrelse, der sikrer fiskerne en ordentlig økonomi. En ny og fuldt udrustet kystbåd i træ koster tre mio. kr. og skal fiske for to mio. kr., om året for at kunne sikre tre mand deres årsindkomst. Fra flere konferencer i forårets løb - én i Kristiansand om bærekraftig udvikling i Skagerrak-regionen og én i Nordisk Råd og Minsterråd - har det været et budskab, at der skal tilføres kystfiskeriet flere ressourcer.