EMNER

Amtet vil undgå nye naboklager

Bøgen har fortsat vokseværk

VODSKOV:Specialinstitutionen Bøgen i Vodskov har et godt tag på vanskelige drenge. Så godt, at stedet i årevis har kørt med overbelægning, ligesom andre amter gerne vil have lov at sende børn og unge dertil. Derfor arbejder Handicapsektioren under Nordjyllands Amt med planer om at udvide Bøgens muligheder. Indtil videre ikke konkrete planer, men en ting ligger fast: - Plangrundlaget skal være 100 procent i orden. Det skal ikke gå som med Bøgens afdeling på Røllikevej i Vodskov, hvor flere naboer klagede, fordi de mente, at vi overtrådte lokalplanen. Selv om vi i den sidste ende fik ret i Naturklagenævnet, så var det synd for både drengene og personalet med den strid, mener Bent Pedersen (S), der formand for amtsrådets psykiatri- og socialudvalg. Bøgen henvender sig til børn og unge, der udover nedsat psykisk funktionsevne er tidligt følelsesmæssigt skadede. Mange af dem har en række andre institutionsophold bag, ligesom de fleste private opholdssteder har vanskeligt ved at rumme dem. Hovedparten af beboerne på Bøgen er 12-20 år, men det kniber med at findre andre tilbud til beboerne, efterhånden som de bliver voksne. Derfor er en af de muligheder, forvaltningen skal se på, et opgangsfællesskab for de ældste af drengene.