Amtets indsatsplan for fremtidens grundvand vækker interesse

HIRTSHALS: Borgernes interesse er stor for to indsatsplaner, som Nordjyllands Amt har udarbejdet, med forslag til at sikre rent drikke i fremtiden. Amtet er igang med at præsentere sine to forslag, der er udarbejdet for Hirshals Kommunale Vandværk Vest og Øst samt vandværkerne i Sindal, Mygdal og Skibsby. Ifølge Nordjyllands Amt er det her, at man finder nogle af områdets vigtigste drikkevandsressourcer. I denne uge præsenterede amtet sine planer, ved et offentligt møde i Vidstrup Forsamlingshus. - Der har været pæn interesse og borgerne har masser af spørgsmål. For eksempel vil mange gerne vide, hvad forslaget vil betyde for netop deres ejendom. Det er især landbrugerne, men også mange husejere, der er på banen med spørgsmål, fortæller landinspektør Peter Møller fra amtets Grundvandskontor. - Det er især spørgsmål om gødning, olietanke og vandboringer, der har borgernes interesse, fortæller Peter Møller. Amtets indsatsplan skal via forebyggelse sikre både mængde og kvalitet for fremtidens drikkevand og vandforsyning, for der er mange kilder til forurening. - For at vi kan sikre grundvandet, skal vi ud og lave særlig overvågning eller indgå aftaler for brug af et område med grundvand. Det kan for eksempel være en aftale med en landmand om brug af gødning på marker, fortæller Peter Møller. Ifølge Nordjyllands Amt er landbruget den største kilde til forurening, for eksempel med spredning af gødning og pesticider. - Men det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er landbruget der er kilde til forurening, siger Peter Møller. Veje, jernbaner, private afløb, spildevandsledninger, olietanke, erhverv samt gamle boringer og brønde er også forureningskilder. Det er muligt at komme med indsigelser eller forslag til amtets planer indtil 10. august, hvor den offentlige høring slutter. cvm