Amtets salg af skov ryster Friluftsrådet

Friluftsrådet er rystet over, at amtet netop har sat en af sine plantager til salg. Det drejer sig Grønning Sande Plantage ved Vindblæs.

Salget er en del af amtets budgetforlig fra sidste år. Salg af amtets plantager skulle indbringe fem millioner kroner. Friluftsrådets amtsformand Thomas Elgaard Jensen mener, at amtet kort før lukke tid er begyndt at sælge ud af sine værdier. - Efter vores mening vil der ikke komme noget godt ud af at sælge en offentlig plantage til private. Vi har aldrig set, at det bliver til gavn for naturen og friluftslivet, siger ThomasElgaard Jensen. Afdelingsleder ved NordjyllandsAmts naturkontor Jørgen Ussing, siger, at med salget af plantagen ved Vindblæs kan amtet nogenlunde nå det økonomiske mål, der var sat i budgettet for 2005. Udbudet er blevet begrænset til en enkelt plantage. Han peger på, at plantagen ved Vindblæs i dag er FSC-certifikeret. Det betyder, at amtet overholder nogle regler for naturdrift. Bl.a. benyttes der ikke sprøjtemidler. I salgsmaterialet hedder det, at amtet vil foretrække en køber, der fortsat vil drive plantagen efter de retningslinjer, der er lagt i forbindelse med FSC-certifikatet. - Der vil jo stadig være offentlig adgang til området, Jeg forstår ikke Friluftsrådets reaktion. Nordjylland jo et område med meget store skovområder, hvortil der er offentlig adgang, siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V).