Lokalpolitik

Amtets sparekniv kommer igen i brug

Borgerne bliver også næste år i væsentlig grad inddraget i debat

NORDJYLLAND:Amtspolitikerne vil igen til sommer risikere, at protester i hobetal havner på deres bord. Sidste år væltede det ind med indsigelser på grund af det sparekatalog, som amtets administration sidste forår udarbejdede. En lignende proces kommer der næste år. Det sker, når der igen bliver udarbejdet et sparekatalog, der ud fra de økonomiske krav af mange kan blive opfattet som lige så drastisk, som den plan, der blev lagt frem sidste år. Så galt som frygtet, gik det ikke helt, da amtet i slutfasen fastlagde budgettet for 2004. Nedlæggelse af Arbejdsmedicinsk Klinik og Fjerritslev Gymnasium samt delvis lukning af et hospice var nogle at de ting, der alligevel ikke blev gennemført, men som det meste af sommeren var med til at sætte sindene i kog. Flere amtspolitikere har dog erkendt, at der er skåret hårdt, og at besparelserne får konsekvenser for serviceniveauet. Officielt taler amtspolitikerne om at lave en revideret udgave af sparekataloget fra i år. Kataloget skal omfatte perioden 2005-2007, og målet for 2005 er - ligesom i 2004 - at opnå en besparelse på budgettet på to procent. Det vil sige besparelser på samme niveau, som dem, der i sommer gav så voldsom diskussion. Det ny sparekatalog bliver tidligt på sommeren blandt andet lagt frem på amtets hjemmeside. Ideen med en revideret udgave af sparekataloget er, at borgerne kan blive inddraget i diskussionen og har mulighed for at komme med kommentarer. Samtidig erkender amtsborgmester Orla Hav (S), at mange almindelige borgere og personale ved amtslige institutioner lod sig opskræmme af udsigterne i sparekataloget. - Men med mindre, at amtsrådsforeningen og regeringen for 2005 laver en flot aftale, der giver amterne øgede økonomiske muligheder - og det er nok ikke sandsynligt - så kan vi ikke undgå at skulle ud og reducere budgetterne, siger amtsborgmester Orla Hav. Beskyldt for lukkethed Mens amtet havde stor åbenhed om selve sparekataloget, så blev amtsrådet i slutfasen, da der i september blev forhandlet om et politisk aftale om økonomien for 2004, kritiseret for lukkethed. Om det siger Orla Hav, at her spillede ønsket om at få alle politiske grupper med i en aftale, ind. Men næste år er amtspolitikerne indstillet på at sammenpresse forligsdrøftelserne til to hele dage, som der dog bliver nogle dage imellem. Den politiske aftale for 2004 omfatter 30 ud af amtsrådets 31 medlemmer. Kun Dansk Folkeparti står uden for. Budgetaftalen gav dog straks politiske dønninger. Det var i Venstre, der med 12 medlemmer er amtsrådets næststørste parti, der opstod diskussion. Socialdemokratiet er med 13 mandater den største gruppe. Diskussionerne i Venstre gik på, hvad budgetaftalen egentlig indeholdt. Forligsdrøftelserne foregik med amtsborgmester Orla Hav for bordenden. De øvrige deltagere var gruppeformændene. Orla Hav bekræfter, at en af mulighederne næste år er, at Venstre får to repræsentanter i forhandlingsudvalget. Venstres deltager var gruppeformanden viceamtsborgmester Niels Kristian Kirketerp. Disskusisonen har i nogen grad gået på, om forhandlingerne skulle ske i økonomiudvalget eller i en gruppe med gruppeformændene. Problemet med økonomiudvalget ville være, at ikke alle partier er repræsenteret i det. I gruppen, der i efteråret forhandlede, havde Socialdemokratiet to repræsentanter nemlig foruden amtsborgmester Orla Hav også gruppeformanden Ulla Astman Nielsen. Niels Kristian Kirketerp mener, at det vil være en god løsning, hvis Venstre får to repræsentanter i udvalget. Partiet har dog ikke taget stilling til, hvem partiets repræsentant nummer to eventuelt skal være. - Men Socialdemokratiet og Venstre er næsten lige store, og det er klart, at to til at opfatte tingene vil være bedre end èn, siger Niels Kristian Kirketerp. Åben politik Han tilslutter sig tanken om næste år at lægge et justeret sparekatalog frem for 2005. - Det mest ærlige er at køre en åben politik, siger Niels Kristian Kirketerp. Han tilføjer, at det selvfølgelig havde været sjovere, hvis de økonomiske perspektiver havde været anderledes. Venstres gruppeformand mener dog ikke, at den stramme økonomi, hvor regeringen sammen med amtsrådsforeningen lægger nogle retningslinjer, kan bruges som argument for, at amterne er overflødige: - I en sådan situation, hvor der skal spares, mener jeg, at det er særlig vigtigt med et organ tæt på borgerne. I et yderområde - som Nordjylland er - mener jeg, at det er afgørende med et sådan organ. Niels Kristian Kirketerp lægger i den forbindelse vægt på, at det er en direkte valgt forsamling, der har kompetencen.