Lokalpolitik

Amts-nej til udvidelse af fabrik

Byråd har givet landzonetilladelse. Den går ikke, siger amtsudvalg

ARENTSMINDE:Fabrikant Christian Skovsted, der siden starten for 10 år siden har opbygget virksomheden Chrisko Staal i Arentsminde med 25 medarbejdere og en fabrik i Polen, ligeledes med 25 medarbejdere, har nu brug for at udvide fabrikken i Arentsminde. En udvidelse, der vil medføre fem-ti nye arbejdspladser. Brovst Byråd har sagt god for udvidelsen, men et flertal i amtets udvalg for teknik og miljø vender tommelfingeren nedad. Brovst Byråd har godkendt en landzonetilladelse til den ønskede tilbygning på 1440 kvadratmeter, men amtets tekniske forvaltning har klaget administrativt over tilladelsen, da virksomheden ligger i landzone. En udvidelse vil derfor være i strid med regionplanen, påpeger forvaltningen. Amtets udvalg for teknik og miljø behandlede sagen i mandags, og her besluttedes det med fem stemmer for og tre imod at følge forvaltningens indstilling og sige nej til byggeriet. Imod stemte socialdemokraterne Henrik Ringbæk Madsen, Poul Erik Andreasen, Svend Erik Hald og Arne Sørensen samt SFeren Thomas Krogh. For stemte Inger Støtt, Bent H. Knudsen og Niels K. Kirketerp, alle fra Venstre. Poul Møller (V) var fraværende. Det er nu op til amtsrådet at træffe den endelige afgørelse. - Vi skal videre på den ene eller den anden måde, siger fabrikant Christian Skovsted som kommentar til afgørelsen i amtets udvalg for teknik og miljø. Det er ikke godt for lokalsamfundet, hvis vi ikke kan få lov at udvide her. Og vi vil selvfølgelig helst have det meste af virksomheden her, hvor vi har hjemme. Men der er muligheder mange andre steder. I Polen er der ingen, der bremser mig. Chrisko Staal er indrettet i et tidligere landbrugsbyggeri på 1412 kvaratemter. Der er behov for den nye bygning på 1440 kvadratmeter for at få mere plads til lager og produktion og for at kunne flytte rundt og optimere arbejdsgangen.