Lokalpolitik

Amtsansatte skal sætte farten ned

Ansatte ved amtet har på tre år hen hentet 67 fartbøder

NORDJYLLAND:En del ansatte ved Nordjyllands Amt har på opgaver i amtets biler haft så meget fart på, at de er kommet i konflikt med lovens hastighedsgrænser. På lidt over tre år er biler, der tilhører amtet, 67 gange blevet noteret for at have overtrådt hastighedsgrænserne. Antallet af bøder skal ses i forhold til, at amtet i alt har knap 350 køretøjer. Det drejer sig om personbiler, varebiler, busser og lastbiler. Igennem de seneste halvandet år er der givet 28 fartbøder. Det svarer til, at otte procent af amtets biler i den periode fik bøder. Det store antal bøder har fået det konservative amtsrådsmedlem Knud Kristensen til at bede amtsborgmester Orla Hav (S) om en redegørelse. Bl.a. ønskede Knud Kristensen svar på, om amtets medarbejdere selv kommer til at betale bøderne. - Og det gør de i alle tilfælde. Når bøden modtages hos amtet, sendes den videre til den ansatte, der har kørt bilen, forsikrer Orla Hav. - Jeg har bedt om redegørelsen, fordi amtet jo kører en del kampagner for at få farten bragt ned, ligesom der bliver iværksat trafikdæmppende foranstaltninger bl.a. i form af bump. Det er noget, der faktisk er brugt en del penge på, og jeg synes, at amtet burde gå forrest med et godt eksempel. Det kan virke demoraliserende, at så stor en del af amtets ansatte har fået bøder. Amtsborgmesterens svar om, at bøderne er privatiseret, er jeg godt tilfreds med, siger Knud Kristensen. Han erklærer sig tilfreds med regørelsen, der bl.a. fortæller, at amtet netop for en stor del af sine ansatte har godkendt en trafiksikkerhedspolitik. I trafiksikkerhedspolitikken bliver det understreget, at amtet forventer, at dets medarbejdere ved tjenstlig kørsel overholder færdselsloven. For at forebygge hastighedsoverskridelser bliver der forsøgsvis i en række biler installeret såkaldte hastigheds-advisere. I forbindelse med trafiksikkerhedspolitikken får en del ansatte i øvrigt næste år tilbud om glatførekurser. Det er amtets målsætning, at medarbejderne skal gå foran med et godt eksempel på en sikker færdselskultur.