Lokalpolitik

Amtsansatte til samtale

NORDJYLLAND:Hos en del af de ansatte ved Nordjyllands Amt giver den forestående strukturreform, hvor der sker en gennemgribende ændring af opgavefordelingen mellem amter, kommuner og staten, utryghed. Nogle kommer til at skifte job. Derfor har amtets økonomiudvalg besluttet, at der for de ansatte på Amtsgården i Aalborg skal gennemføres samtaler, hvor fremtidsudsigterne søges afklaret. Amtsborgmester Orla Hav (S) tør ikke udtale sig om, hvor mange ansatte ved amtet, der bliver direkte berørt af sturkturreformen. - Men f.eks. for de ansatte på sygehusene, sker der ikke nogen ædnring. Sygehusene kommer til at fungere som hidtil, siger Orla Hav. I forbindelse med budgetlægningen for næste år overvejer amtspolitikerne, om der skal afsættes ekstrapenge til en kompetenceudvikling af personalet. Samtalerne med de ansatte vedrørende sturkturreformen skal gennemføres inden årets udgang.