Lokalpolitik

Amtsfolk brød løfte

Købmand blev lovet ekstra helleanlæg ved Ladelund ved møde om : cykelsti langs Roldvej

LADELUND:Købmand Finn Ovesen fra Ladelund er i øjeblikket dybt skuffet over amtet, efter at repræsentanter for teknik- og miljøudvalget efter hans mening er løbet fra et løfte om at amtet efter hans store ønske ville etablere et ekstra helleanlæg mellem Ladelund og Skaarupvej. - I forvejen har amtet vedtaget, at der i forbindelse med anlæg af en planlagt cykelsti i begge sider af Roldvej skal placeres et helleanlæg i vejen foran mit hus på Roldvej. Jeg blev først klar over denne pludselige beslutning godt en uge før åstedsforretningen i begyndelsen af august, og foreslog der at amtet etablerede endnu et helleanlæg midt mellem Ladelund og Skaarupvej for at øge trafiksikkerheden yderligere, fortæller Finn Ovesen. Dette ønske skal ses i lyset af, at der øst for det planlagte helleanlæg foran hans hus alene bor tre familier med syv børn, både nuværende og kommende skolesøgende. Han fik ved åstedsforretningen efter eget udsagn et godt gammeldags jydsk håndslag af amtets repræsentanter på, at de ville acceptere hans ønske. Af samme grund fortalte han få dage senere til glæde for de øvrige beboere i området om løftet ved et gadefestarrangement. Stor var derfor hans overraskelse, da amtets teknik- og miljøudvalg senere i august efter at have været i forbindelse med politiet besluttede at droppe deres løfte. - Men uanset at jeg er træt af at få et helleanlæg placeret foran stuehuset og gerne ville have det ekstra for at sikre specielt børnene i trafikken mest mulig har jeg dog nu droppet min indsigelse for ikke at forsinke anlægget, påpeger Finn Ovesen. Købmanden føler i lighed med andre berørte lodsejere i området også en dyb forundring over amtets latterlige købstilbud for nødvendig jord til projektet og det lave informationsniveau. - Blandt andet har ingen af os endnu fået et samlet tegningsmateriale over projektet, tilføjer han. Amtsrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen (S), næstformand i teknik- og miljøudvalget og deltager i åstedsforretningen, bekræfter, at Finn Ovesen blev lovet et ekstra helleanlæg mod til gengæld at trække sin indsigelse mod amtets anlægsprojekt tilbage. - Men det skete under forudsætning af en accept fra Hobro Politi som øverste vejmyndighed, men de var imod et ekstra helleanlæg. Vi kunne ved mødet med lodsejeren alene give et politisk og økonomisk løfte, understreger Henrik Ringbæk Madsen.