Amtslig hjælp til at kvitte tobakken

NORDJYLLAND: I dag er det "Rygestopdag" i Nordjyllands Amt. Overalt i landsdelen vil lokale rygestopinstruktører være på gaden for at gøre opmærksomme på farerne ved tobaksrygning og motivere folk til at melde sig til et rygestopkursus. Sidste år lykkedes det faktisk at indfange over 100 nordjyske rygere. Der vil i dag være arrangementer 10 steder i Nordjylland mellem kl.10.00 og 13.00, og skulle man være tændt på på tanken om at stoppe med at ryge, er der ved alle arrangementerne mulighed for tilmelding til rygestopkursus. Der vil også være aktiviteter i relation til rygning, som f.eks. kuliltemåling, lungefunktionsmåling og vejledning i, hvordan man undgår at tage på i vægt, hvis man vælger at holde op. Rygestopdagen foregår i et samarbejde mellem de nordjyske sygehuse, Sund By og Center for Sunde Arbejdspladser. Man kan finde oplysninger om de enkelte arrangementer på www.rygestop.nja.dk. Formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl H. Bornhøft (SF), husker med glæde tilbage på sidste års succes og håber på en gentagelse i dag. - Ved at komme ud blandt nordjyderne kommer vi i kontakt med borgere, som vi ellers ikke ser. På den måde kommer vi også ud til nordjyder, der endnu ikke er blevet syge af rygning, siger han. Ifølge rygestopdagens arrangører går halvdelen af alle rygere med et ønske om at kvitte tobakken. Et rygestop er for mange en vanskelig proces, som ofte skal forsøges flere gange, inden det lykkes. For mange rygere kan det være en fordel med vejledning i rygestopprocessen, og den finder man på www.rygestop.nja.dk. Her findes også alle rygestoptilbudene i Nordjyllands Amt. Det er dokumenteret, at tobaksrygning er den enkeltfaktor, der har størst indflydelse på folkesundheden. 12.000 danskere dør årligt af rygerrelaterede sygdomme. Men sagkundskaben fastslår, at det aldrig er for sent at holde op med at ryge, heller ikke selv om man har røget i mange år. toby