Gymnasiale uddannelser

Amtspolitikere gæster gymnasium

Erhvervsfolk, elever og lokalpolitikere parat med argumenter mod lukning

FJERRITSLEV: Argumenter og synspunkter er ved at blive kørt i stilling forud for en konference, der finder sted mandag eftermiddag på Fjerritslev Gymnasium. Årsagen er et spareforslag, der omtaler en lukning af gymnasiet som en mulighed. Det er der mange, som er imod, og det vil de gerne fortælle amtspolitikerne. Derfor har gymnasiets bestyrelse arrangeret konferencen, hvor amtsrådet er inviteret, og flere lokale har allerede meldt sig som talere. Alle med argumenter for at bevare gymnasiet. Det gælder for eksempel Thomas Bjerregaard-Sørensen, der er elev på gymnasiet og har lavet hjemmesiden www.bevarfg.dk. Her kommer han med sine synspunkter og understreger blandt andet, at gymnasiet er med til at gøre Fjerritslev mere attraktiv som by og område. Han sætter også ord på den frygt, der deles af flere andre om, at Fjerritslev på sigt vil få færre højtuddannede, ligesom det bliver sværere at få familier til at bosætte sig i kommunen. Det er formanden for erhvervsrådsforeningen i Fjerritslev, Lars Erik Jepsen, enig i. Han har meldt sig som taler, og i forvejen har han sendt et brev til amtsborgmester Orla Hav (Soc.) med sine synspunkter. - Vi bomber egnen 25-30 år tilbage uddannelsesmæssigt. Dengang var der heller ingen muligheder for at tage en ungdomsuddannelse i området, sagde Lars Erik Jepsen ved den lejlighed til avisen. På konferencen ventes flere politikere fra de kommuner, gymnasiet får elever fra, at dukke op. Fredag havde eksempelvis Fjerritslevs borgmester Otto Kjær Larsen (V) og Brovsts borgmester Mogens Gade (V) meldt deres ankomst. Det samme havde advokat Uffe Bro (Soc.), der er anden viceborgmester i Løgstør. Lindy Mortensen, formand for SID Fjerritslev, Egon Korsbæk fra Løgstør Erhvervsråd, tidligere elev Ulrik Eigenbroth samt gymnasiebestyrelsens formand Karin Duedahl, Brovst, har desuden meldt sig som talere. Da der ikke er tilmelding, ventes en hel del flere at møde op. En amtspolitiker har også meldt sin ankomst. Det er formanden for amtets undervisnings- og kulturudvalg, Gunhild Bach Nielsen (Rad.).