Lokalpolitik

Amtsrådet får travlt med at lukke huller

Gode spareforslag modtages med kyshånd. Nordjyllands Amt skal have lukket et økonomisk gab på minimum 100 millioner kroner for at få budgettet for 2004 til at hænge forsvarligt sammen.

AALBORG:Det er kort og kontant den meget svære øvelse, som amtsrådspolitikerne nu skal igennem i den kommende tid sammen med bl.a. embedsværket på Amtsgården. Amtets økonomer har regnet på tallene, efter at regeringen og Amtsrådsforeningen for godt en uges tid siden indgik en endelig og overordnet aftale om amternes økonomi for næste år, og man er kommet frem til den omtalte manko på mindst 100 mio. for Nordjyllands Amts vedkommende. Økonomiaftalens indhold er netop blevet gennemgået på en konference for det samlede amtsråd, hvor de kolde facts blev lagt på bordet, og der hersker ingen tvivl om, at gode spareforslag nu vil blive modtaget med kyshånd. Ifølge amtsborgmester Orla Hav (S), Nordjyllands Amt, er de omtalte 100 mio. endda under forudsætning af, at amtet udnytter sin mulighed for fuld lånefinansiering med det maksimale beløb på omkring 130 mio. kr. i 2004. Amtet har til brug for hele øvelsen udarbejdet et sparekatalog, som der helt sikkert vil blive plukket flittigt fra, indtil de økonomiske ender nærmer sig hinanden Amtets økonomiudvalg drøftede sagen på sit møde i går, og her var der enighed om at smøge ærmerne op. Det vil bl.a. også ske på den prioriteringskonference over to dage, som det samlede amtsråd gennemfører 14. og 15. august.