Amtsreform giver usikre investeringer

Som det ser ud nu, vil den kommunalreform, som regeringen forbereder, betyde, at specialundervisning forsvinder fra amtets arbejdsområde og går over til kommunerne.

Men det afholder ikke Nordjyllands Amt fra at investere i området. Amtets økonomiudvalg anbefaler således både en udvidelse af Vestermarkskolen i Aars, der er amtets specialskole i Vesthimmerland for elever med indlæringsvanskeligheder, og tilbygning til Højene Skole ved Hjørring, der bl.a. tager sig af handicappede og kontaktsvage børn sam børn med DAMP. Sammenlagt bevilgede amtets økonomiudvalg på sit seneste møde næsten tre millioner kroner til de to skoler. - Nogle vi sikkert spørge, hvor kloge de investeringer er? Og det er rigtigt, at som det ser ud nu, vil opgaven med den type specialundervisning ved en kommunalreform gå fra amterne over til kommunerne. Men de børn har så mange genvordigheder, at usikkerheden ikke skal gå ud over dem, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Med Hjørring Kommune har amtet indgået driftsoverenskomst om specialklasser ved Højene Skole. Oprindelig omfattede aftalen fem klasser, der tilsammen højest måtte have 25 elever. Det blev for halvandet år siden udvidet til seks klasser med højest 30 børn, og med den nuværende udvikling ventes elevtallet i løbet af få år at nå op på 42 fordelt på syv klasser. Bevillingen til medfinansieringen af byggeriet ved Højene Skole er på 2,1 millioner, mens kommunens anlægsudgift er lidt højere. I første omgang har amtets økonomiudvalg bevilget 850.000 kroner til køb af grund ved Vestermarkskolen i Aars samt til projektering af byggeriet. I alt ventes projektet at løbe op lidt over seks millioner kroner. For knap en måned siden fremlagde regeringens strukturkommission forslag til, hvordan den fremtidige amts- og kommunestruktur. Kommissionens rapport indeholder også forslag til den fremtidige opgavefordeling for amter og kommuner. Her er det i modellerne et gennemgående træk, at det vidtgående specialundervisning bliver samlet i kommunerne.