EMNER

AN-TV vil binde foreninger sammen

Håber det kan sikre bedre indkøbsaftaler

AALBORG:Byens store antenneforening, AN-TV, arbejder på at byens mange antenneforeninger rent fysisk bindes sammen. Sker der en sammenbinding, vil alle antenneforeninger - hvis de da ønsker det - kunne tilbyde direkte transmissioner fra byrådsmøderne. Men et tættere samarbejde vil også kunne betyde noget, for hvad det koster at se kabel-tv. - Hvis alle køber ind sammen, kan de andre få en prissætning, der svarer til vores. Hvis vi er mange nok, så står vi stærkt overfor programleverandørerne, siger Ole Davidsen, der er formand for AN-TV. I dag er der 16 antenneforeninger indenfor kommunegrænsen, som selv henter programmerne ned og videredistribuerer dem. I princippet kunne man nøjes med at én forening hentede programmerne og sendte dem ud til de andre via det sammenkoblede antennenet. Ole Davidsen fortæller, at man er ved at få kortlagt, hvor de forskellige kabelnet ligger. Og det har vist sig, at det er ganske få steder, der skal graves for at få det hele til at hænge sammen. - På forhånd troede vi, at vi skulle til at grave over det hele. Men det der skal graves bliver højest noget suplement, siger Ole Davidsen, der regner med at Aalborg ville kunne komme til at hænge sammen på mindre end to år. Tidligere er der blevet der snakket meget om ip-telefoni. Telefonsamtaler som går udenom telefonvæsenet, og istedet benytter antenneforeningernes kabelnet. Det er der ikke kommet ret meget gang i, men Ole Davidsen kunne sagtens forestille sig, at det blev mere aktuelt i Aalborg Kommune, hvis der blev skabt forbindelse mellem alle antenneforeningernes net. På den måde kunne det for små penge blive muligt at telefonere til andre med kabel-tv - også selvom de er medlemmer af en anden forening. - Men det er et hårdt marked. Efterhånden er det blevet så billigt at telefonere på de gammeldags telefoner, at det er svært at få en forretning ud af ip-telefoni, siger Ole Davidsen.