Lokalpolitik

Anbefaler anden placering af anlæg

Biogasanlæg i kystnærhedszonen betyder forlængelse af sagsbehandlingen på et år

SØENGENE:Et flertal i amtets teknik- og miljøudvalg anbefaler initiativtagerne bag oprettelsen af Han Herred Biogasanlæg i Søengene at finde en anden placering af anlægget end i krydset mellem Sdr. Rønvej og Drøvten. Den planlagte placering er nemlig inden for den kystnærhedszone, som kræver, at amtspolitikerne skal være ekstra agtpågivende inden de tillader nye byggerier. - Derfor har udvalget besluttet, at mulighederne for alternative placeringer bør undersøges, siger formanden for udvalget Niels Kr. Kirketerp(V). - Hvis man fastholder den nuværende placering, så skal der udarbejdes både et regionplantillæg og en VVM-redegørelse, og det vil tage omkring et års tid, siger Niels Kr. Kirketerp. En VVM-redegørelse skal gøre det klart, om biogasanlægget vil belaste miljøet, så meget, at der ikke skal gives tilladelse til opførelsen. - Der er ingen tvivl om, at anlægget med den først tænkte placering vil være markant.Desuden har der været mange protester mod anlægget.Derfor mener vi, det bliver nødvendigt med en VVM-redegørelse. Det havde været noget andet, hvis anlægget blev opført i forbindelse med en gård, så kunne vi have givet tilladelsen.Men når det opføres midt i landskabet, skal det behandles som anlæggelse af en fabrik, siger Niels Kr. Kirketerp. - Derfor anbefaler vi en placering udenfor kystnærhedszonen, så kan man nøjes med at lave en lokalplan for området, ellers må man vente på sagsbehandlingen , siger han. Dog er det med ærgrelse, at han har været med til at træffe afgørelsen. - Vi skal have disse seperationsanlæg, som vi har hyldet i mange festtaler. Det vil være til stor gavn for Limfjorden, at vi får sorteret fosforen fra og kørt gødningen derhen, hvor den gør gavn og ikke skade, siger han. Han Herreds Biogasanlæg skal modtage gylle og minkkroppe fra landmænd og minkavlere på fortrinsvis Gjøl, og det skal omdannes til varme, som det er planen at sælge til Energi Nord. Men beboerne på Søengene har protesteret mod placeringen. I amtet teknisk udvalg kan Poul ErikAndreasen (S) ikke gå ind for en placering i kystnærhedszonen.