Lokalpolitik

Anbefaler at flytte Vejgaard Bibliotek

Enighed i arbejdsgruppe bag multihus

VEJGAARD:Vejgaard Bibliotek bør flytte ind i det kommende multihus i de tidligere busgarager på Filstedvej. Det mener en enig arbejdsgruppe bag multihuset nu. Arbejdsgruppen, der både tæller repræsentanter fra lokalområdet og fra Aalborg Kommune, har igennem lang tid forsøgt at spore sig ind på, hvad sådan et hus skal indeholde. Midt i processen fik arbejdsgruppen pålagt, at de også skulle tænke Vejgaard Bibliotek med i huset. Ideen om at flytte biblioteket har vakt vrede blandt mange borgere i Vejgaard, og også i arbejdsgruppen var der delte meninger. - På mange Vejgaard-borgeres opfordring har jeg ikke været enig i, at biblioteket skulle tænkes ind i multihuset. Men det bliver det, fastslår Brian Mortensen, medlem af arbejdsgruppen og formand for den socialdemokratiske vælgerforening i Vejgaard samt for Vejgaard Hallens bestyrelse. Efter at have vejet fordele og ulemper er samtlige medlemmer af arbejdsgruppen, inklusiv Brian Mortensen, nu nået til enighed om at anbefale, at biblioteket bliver en del af multihuset. - Der er dels de økonomiske årsager. Der bliver bedre økonomi i multihuset, hvis biblioteket rykker ind. Og dels de taktiske årsager. Hvis biblioteket ikke flytter, så risikerer vi, at det måske bliver lukket helt og erstattet af en bogbus. Jeg ved ikke, om det er en reel trussel, men jeg tror bestemt, at faren er der, siger Brian Mortensen. En af de ting, der også har fået ham til at følge resten af arbejdsgruppens indstilling, er, at han har fået forsikringer om, at det vil blive et rigtigt bibliotek, der rykker ind i multihuset - ikke blot et par computere, man kan bestille bøger fra. - Det vil blive mindre, end det er i dag, men det vil trods alt stadig være et rigtigt bibliotek med bøger på hylderne, siger han. Arbejdsgruppen er også enige om at anbefale, at multihuset får en sal, som alle vil kunne booke sig ind på, og at der bliver plads til et antal foreninger i huset. Hvilke det bliver, er ikke afgjort. Udendørs skal der være plads til, at Vejgaard Byfest fremover kan afholdes ved multihuset, hvis byfestudvalget har lyst til det. Arbejdsgruppen holdt sit allersidste møde forleden og har nu afleveret sine anbefalinger til styregruppen for projektet. Her sidder blandt andre rådmændene Nils Bell og Birgit Ekstrøm samt stadsbibliotekar Kirsten Boel. De bliver op til dem at tage stilling til anbefalingerne og gå videre med projektet.