Anbefaler nej til test-pladser for møller

Foruden etableringen af det nationale testcenter for vindmøller skal der findes yderligere pladser til test af prototype-møller.

I oktober sidste år takkede Thisted Byråd nej til en henvendelse fra Miljøministeriet om muligheden af at etablere pladser til test af såkaldte prototypemøller eller Serie-nul møller henholdsvis i et område ved Ræhr sø og nordøst for Hillerslev. Nu har Naturstyrelsen rettet en ny henvendelse i samme sag og beder Thisted Kommune vurdere muligheden af at etablere to områder til test af prototypemøller. Det ene er området nordøst for Hillerslev, som byrådet i oktober vurderede uegnet til det formål, det andet er et område ved Vigsø Bugt, som teknisk forvaltning samlet set vurderer som ikke egnet til test af Serie-Nul møller og prototypemøller. Området ved Vigsø, som er omfattet af henvendelsen fra Naturstyrelsen, ligger indenfor en afstand af to kilometer fra kommunens største ferieanlæg, Vigsø Feriecenter, hvor der i øjeblikket arbejdes med planer for en større udvidelse. Forudsætningerne for den planlægning vurderes at ændre sig væsentligt, hvis der i samme område etableres en testplads til afprøvning af Serie-Nul møller på op til 200-250 meters højde. Desuden er området beliggende tæt på Natura 2000-områder ligesom det er omfattet af en række andre beskyttelsesforanstaltninger. Af sagsfremstillingen fremgår desuden, at også vindmølleindustrien vurderer området som tvivlsomt til formålet. Udpegningen af områder til test af prototype- og Serie-Nul møller i højder op til 250 meter sker parallelt med etableringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild. Testområderne skal etableres for yderligere at imødekomme behovet for faciliteter til test af nye vindmøller. Kommunens udvalg for miljø- og teknik behandler naturstyrelsens henvendelse vedrørende områderne nordøst for Hillerslev og ved Vigsø på sit møde mandag på grundlag af en forvaltningsindstilling om, at kommunen ikke kan anbefale de to placeringer, men at der, såfremt Naturstyrelsen ønsker at gå videre med områderne, sker yderligere undersøgelser af blandt andet mulighederne for at gennemføre den planlagte udvidelse af Vigsø Feriecenter.