EMNER

Anbragte børn og unge koster 100 mio. ekstra

2008 endte med en ekstraregning på 100 millioner kroner for at anbringe svigtede børn og unge

Selvom var afsat flere hundrede millioner på budgettet til udgifter til anbragte børn og unge så var det slet ikke nok. Seneste tal viser en ekstra regning på 100 millioner kroner. Der er flere årsager til den markante budgetoverskridelse. En af dem er rent teknisk - på grund af kommunesammenlægningen blev en del regninger fra 2007 først ekspederet i 2008, men ellers er årsagen først og fremmest flere og mere alvorlige sager. - Det er et komplekst problem, hvor der ikke kun er et enkelt svar. Desværre er der nok flere udsatte børn og unge, der ikke får en ordentlig barndom. Stigningen hænger også sammen med, at vi er blevet bedre til at få øje på problemerne tidligere og derfor skrider tidligere ind. Vi får heldigvis mange underretninger fra institutioner, skoler og private, og desværre så viser det sig, at der ofte er store problemer, siger rådmand Mai-Britt Iversen, der også mener, at mange af de unge har fået mere massive problemer. - Flere af sagerne er blevet tungere og kræver en større indsats. Mange unge starter misbrug meget tidligere, og når de tager mange stoffer, så giver det giver andre og mere vanskelige problemstillinger, der også koster.