Andelsboliger med små forhindringer

SÆBY:Det lovmæssige fundament til et kommende andelsbyggeri på landejendommen Virkelyst i Sæby er blevet støbt i de politiske udvalg. Et lokalplanforslag for byggeriet ventes således sendt ud i offentlig høring på byrådsmødet på tirsdag. Planen skal åbne mulighed for at bygherre Lars Sørensen kan opføre andelsboligforeningen Kastanieparken i det bynære område mellem Aalborgvej og Kastanievej. - Det er en god plan, der er på vej. Adgangsvejene til det kommende byggeri har voldt lidt problemer, men overordnet er det meget positivt at vi får en bebyggelse i området, siger fungerende borgmester Erling Thomsen (T). Projektet omfatter i første omgang 15 andelsboliger, der placeres ved Kastanievej. Ifølge lokalplanforslaget bliver der adgang til byggeriet fra Godthåbsvej og Kløvermarken. Politisk er der dog ikke helt fodslag om netop dette punkt. I teknisk udvalg slog Søren Voss Jensen (T) til lyd for, at kun nogle af boligerne får adgang fra Godthåbsvej. Brian Pedersen (S) ønsker slet ikke vejadgang fra Godthåbsvej, men kun fra Kløvermarken og Nordens Allé. Heller ikke i økonomiudvalget var der total enighed. Tommy Thomsen (T) ønsker således af friholde den del af Virkelyst, der ligger nærmest Privatskolen. Denne del af området skal ikke bebygges i første omgang, men Tommy Thomsen frygter, at bygherren på et tidspunkt udvider bebyggelsen og derved forhindrer en eventuel kommende udvidelse af skolen. Denne logik kan Erling Thomsen ikke følge. - Hvis vi reserverer området til skolen, lægger vi indirekte pres på for at få skolen til at bygge. - Nu udlægger vi i stedet området ved skolen til bolig- og institutionsformål, så står vi åbent, hvis en nogen på et senere tidspunkt får lyst til at bygge her, siger Erling Thomsen.