EMNER

Andelsboligprojekt på plads

BÆLUM:De sidste detaljer vedrørende andelsboligforeningen Skovbakken er ved at være på plads, og hvis alt går vel, bliver første spadestik taget omkring 1. april. Planen indebærer, at der skal bygges otte andelsboliger ved Vestre Skovvej. I efteråret var det usikkert, om projektet overhovedet ville blive til noget. Andelsboligforeningen kunne ikke få statsstøtte, fordi der ikke var otte forskellige private andelshavere. Et pengeinstitut står nemlig for to af husene, og derfor kunne foreningen ikke få et tilskud på 100.000 kroner pr. bolig. Den manglende økonomiske støtte betød, at både andelsbeviset og huslejen steg, men andelshaverne valgte at fortsætte. Siden er der foretaget jordbundsundersøgelse, og der har været møde på rådhuset i forbindelse med udstykningen. Andelshaverne kan dog nå at springe fra efter licitationen til marts, men det regner revisor Leon Sebbelin fra Bælum By og Omegns Erhvervsforening bestemt ikke med. - I aftalen er der en indføjet en klausul, der siger, at hvis byggeomkostninger og huslejen overstiger et vist beløb, kan man efter licitationen sige, at man ikke vil være med. Det er dog intet, der indikerer, at det bliver tilfældet, siger revisoren og henholder sig til de fagmænd, der er med i projektet. Foreningen har holdt de første møder og diskuteret, hvordan det indvendige skal se ud, og der er stadig plads til nye folk i Skovbakken. - Hvis der er nogen, der går og lurepasser, kan de stadig komme med, så længe man ikke er begyndt at mure endnu, siger Leon Sebbelin, der ikke har hørt noget til et konkurrerende andelsboligprojekt i Bælum. - Jeg ved ikke mere end det, jeg har læst i avisen.