Energiselskaber

Andelshavere kan indfri gæld

Oue Kraftvarmeværk vil ændre vedtægter på generalforsamling i aften

OUE:Hvis varmepriserne falder i Oue, bliver det også lettere at sælge huse i byen. Med den antagelse i baghovedet indkalder bestyrelsen i aften andelshaverne i Oue Kraftvarmeværk til ekstraordinær generalforsamling i Oue Idrætshal. Her kan de 146 andelshavere at ændre vedtægterne, så hvert enkelt husstand får mulighed for at indfri deres restgæld til varmeværket på Mælkevejen her og nu - og til gengæld få varmen leveret tilsvarende billigere. - Mange har fejlagtigt fået den opfattelse, at naturgas-baseret kraftvarme fra er dyrere, end hvis man bruger oliefyr. Men varmepriserne er stort set de samme. Dog med den forskel, at hvis man køber oliefyr, må man selv betale for vedligeholdelse og reparationer, forklarer bestyrelsesformand Frank Skov, Oue Kraftvarmeværk. - Men for nogle vil det måske være lettere at sælge huset, hvis de kan lægge deres restgæld til varmeværket oven i husprisen og sænke varmepriserne tilsvarende. Så hvis den mulighed kan lette muligheden for at sælge huse i Oue, vil vi da bestemt ikke stille os i vejen, tilføjer Frank Skov. Vælger man som andelshaver at tage imod tilbuddet, vil de årlige varmepris for et gennemsnitshus falde fra 18.000 til 11.000 kroner. Det sker ved at sænke den faste afgift fra 12.950 kroner til 8.000 og reducere varmeprisen fra 325 til 200 kroner pr., megawatt. Gennemsnithusstanden med et årsforbrug på 16.000 kilowatt-timer (kwh) vil derved spare 7000 kroner om året. Det beløb svarer til restgælden på 63.000 kroner pr. hustand eller 7000 kroner om året de næste ni år, hvor gælden så er betalt ud. Efter 2014 kan forbrugerne så efter eget valg blive eller forlade kraftvarmeværket. Byrådet har tidligere vedtaget en forblivelsespligt gældende til udgangen af 2014, hvor gælden på de tre "barmarksværker" i Oue, Astrup og Rostrup er betalt. Værkerne blev opført i 1994 på 20-årige lån og med tvungen tilslutning. Sammen med sine øvrige fire bestyrelseskolleger figurerer Frank Skov i mødeindkaldelsen med telefonnummer, så andelshaverne har mulighed for at ringe og tilmelde sig. En ikke uvæsentlig detalje, eftersom mindst halvdelen af andelshaverne skal være til stede for overhovedet at kunne ændre vedtægterne. Tilmed skal to tredjedele af de fremmødte stemme for at ændre vedtægterne. Hvis færre end 73 andelshavere - halvdelen af samtlige - møder frem, kan bestyrelsen redde sig en omkamp, såfremt to tredjedele af de fremmødte støtter bestyrelsens forslag.